Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

organisation
Falu kommun
organisation
Skolförvaltningen
Komvux
Besöksadress
Högskolegatan 14
Postadress
791 31 FALUN
 
bild av invandrarelever

Svenska för invandrare-SFI

Grundläggande utbildning i det svenska språket.

Vad är SFI?

Svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket och det svenska samhället. Sfi vänder sig till vuxna som inte har svenska som modersmål.

Sfi är en egen skolform.
Sfi ska vila på grundläggande värden som uttrycks i läroplanen för de frivilliga skolformerna, Gy 11.

Om du vill veta mer om kursplanen och kursmålen för Sfi, klicka här

SFI är uppdelat i olika studievägar

 • Väg 1
  kurs A och kurs B är till för dig som inte har någon eller en kort skolbakgrund.
 • Väg 2
  kurs B och kurs C är till för dig som har en kortare utbildning från ditt hemland och snabbt vill ut i arbete.
 • Väg 3
  kurs C och kurs D är till för dig som har studerat tidigare och planerar att läsa vidare i Sverige.

Vem har rätt att studera i SFI i Falun?

 • Du som är vuxen. Är du mellan 16 och 20 år vänd dig till: falun.se/Gymnasieskolan
 • Du som inte har grundkunskaper i svenska.
 • Du som är folkbokförd i Falu kommun.

SFI bonus


Du kan få pengar om du vissa kurser på Sfi inom tolv månader.
Länk till informationsbroschyr

Hur anmäler man sig?


Ta kontakt med rektor eller skoladministratör för Sfi för information och registrering.
Det är viktigt att kunna visa upp folkbokföring, permanent uppehållstillstånd med personnummer och pass i samband med registrering.

 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-25

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!