Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Daglig verksamhet

Personer som tillhör personkretsen och som inte förvärvsarbetar eller utbildar sig har rätt till daglig verksamhet.

Daglig verksamhet skall ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället.

Den dagliga verksamheten ska utformas utifrån den funktionshindrades förutsättningar, det vill säga arbetsuppgifter och personalstöd ska anpassas till förmågan.

Daglig verksamhet söker man hos kommunens LSS-handlänggare.
Mottagningstelefon för LSS-handläggarna är öppen måndag-fredag mellan klockan 10:00 och 12:00.
Telefonnumret är 023- 86 863Falu Kommun
Socialförvaltningen
LSS-handläggare
Stadshuset plan 2
791 83 Falun

 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-14

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!