Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Synpunkter och klagomål

Har Du synpunkter eller klagomål på socialförvaltningens verksamhet?
Berätta det för oss!

Det är viktigt för oss att få reda på vad Du tycker om socialförvaltningens verksamhet, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till fel och brister.

Det kan vara positiva synpunkter, klagomål om något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.Vi ser positivt på inkomna synpunkter och klagomål och använder dem för att förbättra vår verksamhet.

Synpunkter och klagomål kan lämnas av den som tagit del av våra tjänster, av anhöriga, medarbetare, medborgare eller myndigheter och organisationer.

Du kan framföra dina synpunkter och klagomål på olika sätt genom att:

  • Kontakta ansvarig chef, handläggaren, verksamhetschef eller någon annan inom socialförvaltningen. Telefon:023-83 000 (växel). Vår personal hjälper Dig om det behövs, eller
  • fylla i vårt webbformulär som du hittar vid bilden synpunkter och klagomål eller logga in på kommunens hemsida www.falun.se/synpunkt så kommer dina synpunkter till oss på digital väg, eller
  • skicka in dina synpunkter och klagomål genom att skriva till oss, gärna på bifogad blankett där portot är betalt, blanketten kan även hämtas i socialförvaltningens reception.

    Blankett för synpunkter och klagomål

Skriv ut/fyll i blanketten och skicka den sedan till socialnämnden,
791 83 Falun.

Inom socialförvaltningen finns tjänstemän som tar hand om de synpunkter och klagomål som kommer in. Om Du vill, blir Du kontaktad av en ansvarig chef från socialförvaltningen inom två veckor, räknat från det att dina synpunkter eller klagomål lämnats in.

Du kan välja att vara anonym genom att inte fylla i några kontaktuppgifter. Vi kommer även då att behandla dina synpunkter eller klagomål, men kan däremot inte kontakta Dig för att ge återkoppling.

Att överklaga beslut
Att framföra synpunkter/klagomål enligt ovan ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.
Om du vill överklaga ett fattat beslut, ska du skriftligen inom tre veckor inkomma till Socialnämnden, 791 83 Falun, med dina besvär och där ange vad du vill ha ändring på.
För mer information: vänd dig till din handläggare eller socialförvaltningen 023-83 000 (växel).

Patientnämnden
Finns det synpunkter och klagomål på kommunens hälso- och sjukvård kan man vända sig till Patientnämnden. Där kan man få information om vilka rättigheter man har samt om patient- och läkemedelsförsäkringen.
Patientnämndens kansli
Telefon: 023-490211,490269 eller 490131
Länk till Patientnämndens hemsida

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Klaga på socialtjänsten

 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-14

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!