Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Med respekt för människors självbestämmande och integritet ska den enskilde ges möjlighet att leva och bo under trygga förhållanden.

Socialförvaltningen i Falun kan erbjuda boende, boendestöd och sysselsättning för vuxna med psykisk funktionsnedsättning.

Alla insatser i SoL är frivilliga och söks av den enskilde. Kan man själv inte tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan man söka bistånd enligt SoL.

För att få reda på om man har rätt till stödinsatser kan man vända sig till en biståndshandläggare inom vuxensektionen .
Biståndshandläggaren ger information om stödinsatser och tar emot ansökningar.
Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om man kan få stöd eller hjälp.

Socialförvaltningens biståndshandläggare kan nås på telefon:
023-83 000.

Jörgen Olsson enhetschef missbruks-och biståndsenheten
Christina Ljung enhetschef daglig sysselsättning, Navet, Kristallen/ Skybar, Öppet hus
Anette Engström enhetschef gruppboende Trumbäcken plan 1, serviceboende Nejlikan och serviceboende Gruvriset
Anders Hellbom enhetschef gruppboende Trumbäcken plan 2 samt Mobila teamet

Åsa Johansson sektionschef vuxensektionen
Samtliga nås på telefon 83000

Se även information gällande LSS

 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-10-30

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!