Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Stöd till barnet

Det är viktigt att uppmärksamma barn och ungdomar som lever i familjer där en förälder utsätts för våld. De är medvetna om vad som sker. Många barn har på olika sätt försökt att få slut på våldet i familjen.

Barnet delar upplevelsen av våldet. Kanske har barnet försökt medla mellan föräldrarna eller försökt gå emellan när misshandeln varit i full gång och då själv riskerat att bli misshandlad. Det är vanligt att barn i familjer där det förekommer våld och hot lägger ansvaret och skulden på sig själva.

Parallellt med de negativa känslorna kan barnet ha varma känslor för båda föräldrarna, tycka synd om dem och känna stor oro för dem. Barnen lär sig att tiga om familjens hemlighet men känner rädsla och skam.

Särskilt stöd till barn och ungdomar som upplevt våld i familjen
Din mamma och pappa får ALDRIG slåss


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-14

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!