Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Centralarkiv

Den kommunala verksamheten för med sig en stor mängd handlingar

Den kommunala verksamheten för med sig en stor mängd handlingar, som enligt lag måste sparas i arkiv under viss tid. Här finns 3500 hyllmeter på en yta av 470 kvm.

Falu kommuns centralarkiv, som hör till stadskansliet, har som huvuduppgifter att slutarkivera kommunala handlingar, att hjälpa styrelser och nämnder att upprätta arkivbildningsplaner, att informera och utbilda arkivansvariga om de regler som gäller, att vid behov snabbt kunna plocka fram arkiverade handlingar. Ibland handlar det om att tillhandahålla äldre handlingar för olika forskningsprojekt.

Vissa handlingar ska sparas för all framtid, till exempel originalprotokoll och diarieförda handlingar som är grund för beslut, lönelistor (för pensionsberäkning) och skolbetyg. Gallring i arkivet sker dels när handlingar är inaktuella dels efter vissa år – 3, 5 och 10 år. Det senare gäller exempelvis ekonomihandlingar.

Arkivföreståndare: Håkan Hanson
Tel 023-833 92
Fax 023-833 85
E-post hakan.hanson@falun.se
Besöksadress: Stortallsvägen 4


Kommunstyrelsen

Detta kontor är en del av Kommunstyrelseförvaltningen. Det politiska organ som styr är Kommunstyrelsen.
kommunstyrelsen
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-19

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!