Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sök tjänsten

Arbetsintegrerad lärarutbildning

Våren 2017 inledde Falu kommun, tillsammans med ytterligare huvudmän i och utanför Dalarna, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka antalet behöriga lärare i våra skolor. Utifrån en noggrant genomförd inventering bestämde vi oss för att erbjuda två unika vägar för studiemotiverade att ta lärarexamen; Arbetsintegrerad KPU och Grundlärarprogrammet. Gemensamt för dessa är kombinationen av studier och arbete med lön.

Vår satsning har visat sig vara uppskattad. Inför förra årets terminsstart hade vi långt fler sökande än tillgängliga platser, vilket är en nog så god anledning till att fortsätta med den här unika satsningen. Vi ser redan nu resultatet i våra skolor, eftersom förstärkningen i klasserna är omedelbar samt att våra studenter upplever kombinationen av jobb och studier som ett lyckodrag.

- Lönen är minst 18,000 kronor/månad.

- Du kan söka studiestöd från CSN.

- Du är knuten till lärartjänst i Falu kommun under hela studietiden.

- Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning av intresset är ömsesidigt.

- Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 50–75 % studier för KPU och 50% undervisning på skolan och 75% studietakt för grundlärarprogrammet.

- Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation.

Arbetsuppgifter

Arbetsintegrerad KPU (90 högskolepoäng)

Du som har arbetat eller just nu arbetar i grundskolan eller gymnasiet, men som saknar de pedagogiska poäng som krävs för lärarexamen, ges en unik möjlighet. Genom vårt koncept "Lärarutbildningskontraktet" kan du skaffa lärarexamen - samtidigt som du arbetar - med lön förstås. Möjligheten gäller självklart också för dig som har tillräckliga ämneskunskaper sedan tidigare, även om du inte idag arbetar i skolan.

Programmet vänder sig till dig som vill undervisa i grundskolans årskurs 7-9 eller på gymnasiet. Du har tidigare ämnesstudier, men saknar lärarexamen. Studietakten är 50-75 %, omfattar 90 högskolepoäng och sträcker sig över fyra till fem terminer. Din högskoleförlagda del genomförs främst på Campus Falun.

Arbete i skolan, 50 %. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Falu kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 7-9 eller på gymnasiet.

Grundskollärarprogrammet, åk 4-6 (240 högskolepoäng)

Du som vill bli lärare - nu har du en unik möjlighet att kombinera dina studier med arbete tack vare vårt arbetsintegrerade program. Genom att studera och arbeta samtidigt kan du finansiera din lärarutbildning utan att behöva ta lån. Du får dessutom en unik utbildning, som tack vare kombinationen av teori och praktiskt arbete, ger dig ett avundsvärt försprång.

Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans årskurs 4-6 med undervisning i svenska, matematik och engelska. Under termin tre väljer du antingen naturorienterade ämnen (NO/Tk) eller samhällsorienterade ämnen (SO) som tillval. Studietakten är 75 % och omfattar 240 högskolepoäng under 5,5 år. Studieorten är Campus Falun.

Arbete i skolan, 50 %. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Falu kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 4-6.

Kvalifikationer

För KPU gäller:

- Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna (VAL II)

- För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

För Grundlärarprogrammet, åk 4-6 gäller:

- Bli antagen på utbildningen på Högskolan Dalarna, H2ZUN

Vi ser att du har ett personligt ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt god förmåga att arbeta enskilt och i grupp. Du har även förmågan att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt. Du reflekterar över ditt eget lärande och personliga lärstil. 

Anställningsvillkor

 • Så här ansöker du:

  Tänk på att du ska ansöka både till kommunen och högskolan samt att datumen för sista ansökningsdag skiljer sig åt.

  Alternativ 1, Arbetsintegrerad KPU.

  1. Ansök till Högskolan Dalarna. Ansökan sker under perioden 15 mars till 15 april 2020. 

  Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL II). Urval utifrån förkunskapskrav. Ansökan görs på VAL-projektets nationella webbplats. Antagningsbesked maj - juni 2020. Utbildningen startat hösten - 20.

  https://www.du.se/utbildning/val

  2. Ansök till Falu kommun. Sista ansökningsdag 25 april 2020.

  Ansök HÄR: Anställningen påbörjas 11 augusti 2020.

  Alternativ 2, Grundskollärarprogrammet, åk 4-6.

  1. Ansök till Högskolan Dalarna. Ansökan sker under perioden 17 februari till 16 mars 2020. 

  Urvalet baseras på gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprov. Ansökan görs på antagning.se, anmälningskod: H2ZUN. Antagningsbesked april 2020. Utbildningen startat hösten - 20.

  http://www.du.se/sv/Utbildning/Program/grundlararprogrammet-ak-4-6-arbetsintegrerad/

  2. Ansök till Falu kommun. Sista ansökningsdag 25 april 2020. 

  Ansök HÄR. Anställningen påbörjas 11 augusti 2020.

  KONTAKTUPPGIFTER

  Maria Sundström, Falu kommun: maria.sundstrom@falun.se

  Fackliga företrädare

  Jan-Erik Kyrö, Lärarförbundet, 023-863 36

  Hanna Mejer-Holmqvist, Lärarnas Riksförbund, 023-838 63

 • Antal tjänster: 1
 • Sista ansökningsdag:2020-07-31
 • Arbetsgivare:
 • Ort:Falun
 • Titel:Arbetsintegrerad lärarutbildning
 • Tjänstens omfattning:100
 • Webrecruiter ID: 4186127249
Sök tjänsten
Sidan uppdaterad 2019-11-19