Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Samtliga Faktaansvariga och redaktörer v3

Välj ämnesområde i söklistmodulen.

Exportera till CSV
Kommun & demokrati
Namn URI Faktagranskare Sidansvarig Redaktör
Kommunfakta /kommun--demokrati/kommunfakta.html
Valresultat och mandatfördelning /kommun--demokrati/kommunfakta/valresultat-och-mandatfordelning.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Ekonomi och budget /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Budget och skatt /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/budget-och-skatt.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Årsredovisning och delårsrapporter /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/arsredovisning-och-delarsrapporter.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Faktura till Falu kommun /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/faktura-till-falu-kommun.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Autogiro och e-faktura, privatperson /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/autogiro-och-e-faktura-privatperson.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Utbetalningar /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/utbetalningar.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Besparingsförslag /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/besparingsforslag.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Summering besparingsförslag /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/besparingsforslag/summering-besparingsforslag.html linnea.bergstrom@falun.se sara.mostofizadeh linnea.bergstrom@falun.se
Jämförelser, projekt och resultat /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Resultat och jämförelser /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser/kommunens-kvalitet-i-korthet-kkik.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Medborgarundersökning (Statistiska Centralbyrån) /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser/medborgarundersokning-statistiska-centralbyran.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Personer med funktionsnedsättning /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser/personer-med-funktionsnedsattning.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Ungdomar /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser/ungdomar.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Äldre /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/resultat-och-jamforelser/aldre.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Projekt och utvecklingsarbete /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/projekt-och-utvecklingsarbete.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Kontaktcenter /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/projekt-och-utvecklingsarbete/kontaktcenter.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Nyckeltal /kommun--demokrati/kommunfakta/ekonomi-och-budget/jamforelser-projekt-och-resultat/nyckeltal.html linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se linnea.bergstrom@falun.se
Kartor och geografisk information /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Karta över Falun /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/karta-over-falun.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Om kartorna /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/karta-over-falun/om-kartorna.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Nybyggnadskarta /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/nybyggnadskarta.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Gränsutvisning /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/gransutvisning.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Husutstakning och lägeskontroll /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/husutstakning-och-lageskontroll.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Tomtkarta underlag för situationsplan /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/tomtkarta-underlag-for-situationsplan.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Digital baskarta eller kundanpassad karta /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/digital-baskarta-eller-kundanpassad-karta.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Drönarflygning /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/dronarflygning.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Övrig mätning /kommun--demokrati/kommunfakta/kartor-och-geografisk-information/ovrig-matning.html malin.widelund@falun.se malin.widelund@falun.se
Vår värdegrund /kommun--demokrati/kommunfakta/var-vardegrund.html
Falu kommun 50 år /kommun--demokrati/kommunfakta/falu-kommun-50-ar.html
Kommundelarna /kommun--demokrati/kommunfakta/falu-kommun-50-ar/kommundelarna.html
Sammanslagning till Falu kommun /kommun--demokrati/kommunfakta/falu-kommun-50-ar/sammanslagning-till-falu-kommun.html
Vad hände 1971 i Falu kommun? /kommun--demokrati/kommunfakta/falu-kommun-50-ar/vad-hande-1971-i-falu-kommun.html
Kommunens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation.html
Hur styrs kommunen? /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen.html
Styrmodellen: den röda tråden /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/styrmodellen-den-roda-traden.html
Mål och resultat /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/mal-och-resultat.html
Vår vision: Ett större Falun /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/mal-och-resultat/var-vision-ett-storre-falun.html
Resultat /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/mal-och-resultat/resultat.html
Mål /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/mal-och-resultat/mal.html
Det här händer under året /kommun--demokrati/kommunens-organisation/hur-styrs-kommunen/det-har-hander-under-aret.html
Partistöd och arvoden /kommun--demokrati/kommunens-organisation/partistod-och-arvoden.html nina.eriksson@falun.se
Kommunfullmäktige /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunfullmaktige.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Kommunstyrelsen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunstyrelsen.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Utvecklingsutskottet, KSU /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunstyrelsen/utvecklingsutskottet-ksu.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Serviceutskottet, KSS /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunstyrelsen/serviceutskottet-kss.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Ledningsutskottet, KSL /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunstyrelsen/ledningsutskottet-ksl.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Förhandlingsutskottet, KFU /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunstyrelsen/forhandlingsutskottet-kfu.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Nämnder /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Barn- och utbildningsnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/barn--och-utbildningsnamnd.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Gemensam hjälpmedelsnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/gemensam-hjalpmedelsnamnd.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/gemensamma-namnden-for-alkohol-tobak-och-receptfria-lakemedel.html ann.ayoub@falun.se Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Kultur- och fritidsnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/kultur--och-fritidsnamnd.html deniz.ozer@falun.se Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/miljo--och-samhallsbyggnadsnamnd.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Myndighetsnämnd för bygg- och miljöfrågor /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/myndighetsnamnd-for-bygg--och-miljofragor.html karin.hansson@falun.se Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Omvårdnadsnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/omvardnadsnamnd.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Socialnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/socialnamnd.html ann.ayoub@falun.se Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Valnämnd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/valnamnd.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Överförmyndarnämnden /kommun--demokrati/kommunens-organisation/namnder/overformyndarnamnden.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Förvaltningar /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar.html
Arbetslivs- och socialförvaltningen (ASF) /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/arbetslivs--och-socialforvaltningen-asf.html
Arbetslivs och socialförvaltningens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/arbetslivs--och-socialforvaltningen-asf/arbetslivs-och-socialforvaltningens-organisation.html
Barn- och utbildningsförvaltningen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html ingemar.paulson@falun.se
Barn- och utbildningsförvaltningens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen/barn--och-utbildningsforvaltningens-organisation.html ingemar.paulson@falun.se
Kommunstyrelseförvaltning /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltning.html inger.koch@falun.se
Sektor Ledningsstöd /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltning/sektor-ledningsstod.html inger.koch@falun.se
Sektor Service /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltning/sektor-service.html inger.koch@falun.se
Sektor Service organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunstyrelseforvaltning/sektor-service/sektor-service-organisation.html inger.koch@falun.se
Kultur- och fritidsförvaltningen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kultur--och-fritidsforvaltningen.html
Kultur- och fritidsförvaltningens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/kultur--och-fritidsforvaltningen/kultur--och-fritidsforvaltningens-organisation.html
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/miljo--och-samhallsbyggnadsforvaltningen.html
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/miljo--och-samhallsbyggnadsforvaltningen/miljo--och-samhallsbyggnadsforvaltningens-organisation.html
Omvårdnadsförvaltningen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/omvardnadsforvaltningen.html helena.gasfors@falun.se
Omvårdnadsförvaltningens organisation /kommun--demokrati/kommunens-organisation/forvaltningar/omvardnadsforvaltningen/omvardnadsforvaltningens-organisation.html helena.gasfors@falun.se
Kommunrevisionen /kommun--demokrati/kommunens-organisation/kommunrevisionen.html
Bolag /kommun--demokrati/kommunens-organisation/bolag.html
Rådgivande organ /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ.html
Brottsförebyggande rådet /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ/brottsforebyggande-radet.html
Funktionshinderrådet /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ/funktionshinderradet.html
Kommunala pensionärsrådet (KPR) /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ/kommunala-pensionarsradet-kpr.html
Namnkommittén /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ/namnkommitten.html
Samordningsförbundet Finsam Falun /kommun--demokrati/kommunens-organisation/radgivande-organ/samordningsforbundet-finsam-falun.html
Regler och styrande dokument /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument.html
Politiskt övergripande styrdokument /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/politiskt-overgripande-styrdokument.html kerstin.soderlund@falun.se inger.koch@falun.se
Politiskt områdesspecifika styrdokument /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/politiskt-omradesspecifika-styrdokument.html
Avgifter och taxor /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/avgifter-och-taxor.html katarina.freij@falun.se
Bostadsprogram /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/bostadsprogram.html
Boendeplan för äldre /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/boendeplan-for-aldre.html
Demokratikommun 2020 /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/demokratikommun-2020.html
Energi- och klimatprogram /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/energi--och-klimatprogram.html mattias.i.olsson@falun.se
Cykelplan /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/cykelplan.html
Hållbar utveckling /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/hallbar-utveckling.html
Ekologisk hållbarhet och miljö /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/hallbar-utveckling/ekologisk-hallbarhet-och-miljo.html
Ekonomisk hållbarhet och tillväxt /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/hallbar-utveckling/ekonomisk-hallbarhet-och-tillvaxt.html
Social hållbarhet och folkhälsa /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/hallbar-utveckling/social-hallbarhet-och-folkhalsa.html
Strategi för stadsutveckling /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/strategi-for-stadsutveckling.html
Trafikstrategi /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/trafikstrategi.html
Strategi för hållbart byggande i Falun /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/strategi-for-hallbart-byggande-i-falun.html
Träbyggnadskonferensen "We nailed it" /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/strategi-for-hallbart-byggande-i-falun/trabyggnadskonferensen-we-nailed-it.html
Vatten- och avloppsplan /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/vatten--och-avloppsplan.html katarina.freij@falun.se katarina.freij@falun.se
Detaljplaner /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/detaljplaner.html
Naturvårdsprogram /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/naturvardsprogram.html
Besöksnäringsstrategi /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/besoksnaringsstrategi.html
Dagvattenstrategi /kommun--demokrati/kommunens-organisation/regler-och-styrande-dokument/dagvattenstrategi.html
Politik och demokrati /kommun--demokrati/politik-och-demokrati.html
Almedalen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen.html
Det postgeografiska samhället /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/det-postgeografiska-samhallet.html
Regional, nationell eller global sjukvård? /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/regional-nationell-eller-global-sjukvard.html
Stort intresse för sista seminariet /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/stort-intresse-for-sista-seminariet.html
Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter? /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/loser-vi-lararbristen-genom-att-anstalla-studenter.html
Framtidens karriärvägar /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/framtidens-karriarvagar.html
Working with Swedes /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/working-with-swedes.html
Kan besöksnäringen locka internationell kompetens? /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/almedalen/kan-besoksnaringen-locka-internationell-kompetens.html
Fira demokrati /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati.html
Affischutställning: Ja, må den leva! /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/affischutstallning-ja-ma-den-leva.html
Boktips - demokrati /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/boktips---demokrati.html
Boktips för barn och unga /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/boktips---demokrati/boktips-for-barn-och-unga.html
Demokrativeckan /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/demokrativeckan.html
Demokratideklarationen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/demokrativeckan/demokratideklarationen.html
Digitala föreläsningar /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/digitala-forelasningar.html
Enkät - Faluns digitala arkiv /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/enkat---faluns-digitala-arkiv.html
Kampen för rösträtt /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/kampen-for-rostratt.html
Krisberedskapsveckan /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/krisberedskapsveckan.html
Selma Lagerlöf - en feministisk förebild /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/fira-demokrati/selma-lagerlof---en-feministisk-forebild.html
För förtroendevalda /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/for-fortroendevalda.html
Arvoden och ersättningar /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/for-fortroendevalda/arvoden-och-ersattningar.html
Problem med Ipad /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/for-fortroendevalda/problem-med-ipad.html
Ändring av kontaktuppgifter /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/for-fortroendevalda/andring-av-kontaktuppgifter.html
Avsägelse av uppdrag som förtroendevald /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/for-fortroendevalda/avsagelse-av-uppdrag-som-fortroendevald.html
Handlingar och protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll.html inger.koch@falun.se
Arkiv - gamla handlingar och protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll.html inger.koch@falun.se
Kommunfullmäktiges protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunfullmaktiges-protokoll.html inger.koch@falun.se
Kommunstyrelsens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Allmänna utskottets protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll/allmanna-utskottets-protokoll.html inger.koch@falun.se
Ledningsutskottets protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll/ledningsutskottets-protokoll.html inger.koch@falun.se
Serviceutskottets protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll/serviceutskottets-protokoll.html inger.koch@falun.se
Utvecklingsutskottets protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll/utvecklingsutskottets-protokoll.html inger.koch@falun.se
Verksamhetsutskottets protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsens-protokoll/verksamhetsutskottets-protokoll.html inger.koch@falun.se
Alkohol, tobak och receptfria läkemedelnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/alkohol-tobak-och-receptfria-lakemedelnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Barn- och utbildningsnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/barn--och-utbildningsnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Kultur- och fritidsnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/kultur--och-fritidsnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/miljo--och-samhallsbyggnadsnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/myndighetsnamnden-for-bygg--och-miljofragors-protokoll.html inger.koch@falun.se
Omvårdnadsnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/omvardnadsnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Socialnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/socialnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Valnämndens protokoll /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/handlingar-och-protokoll/arkiv---gamla-handlingar-och-protokoll/valnamndens-protokoll.html inger.koch@falun.se
Mänskliga rättigheter /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/manskliga-rattigheter.html
Barnkonventionen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/manskliga-rattigheter/barnkonventionen.html
Minoritetspolitiskt arbete /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/manskliga-rattigheter/minoritetspolitiskt-arbete.html
Möteskalender /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/moteskalender.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Så kan du påverka /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka.html
Kontakta kommunen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen.html
Avvikande öppettider /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/avvikande-oppettider.html
Förtroendevalda /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/fortroendevalda.html
Tjänstemän /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/tjansteman.html
Synpunkter, klagomål och felanmälan /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan.html
Information om synpunkter, klagomål och felanmälan /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/information-om-synpunkter-klagomal-och-felanmalan.html
Allmänna synpunkter, klagomål eller felanmälan /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/allmanna-synpunkter-klagomal-eller-felanmalan.html
Synpunkter och klagomål enligt socialtjänstlagen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-enligt-socialtjanstlagen.html
Synpunkter och klagomål enligt hälso- och sjukvårdslagen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-enligt-halso--och-sjukvardslagen.html
Synpunkter och klagomål enligt skollagen /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/synpunkter-och-klagomal-enligt-skollagen.html
Blanketter /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/synpunkter-klagomal-och-felanmalan/blanketter.html
Sociala medier /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/sociala-medier.html helena.brostrom@falun.se
Bli Instagrammare hos Falu kommun /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/sociala-medier/bli-instagrammare-hos-falu-kommun.html helena.brostrom@falun.se
Falupodden /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/kontakta-kommunen/sociala-medier/falupodden.html peter.dahlkvist@falun.se peter.dahlkvist@falun.se
Medborgarförslag /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag.html
Folkinitiativ och folkomröstningar /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/folkinitiativ-och-folkomrostningar.html
Om demokrati och delaktighet i Falun /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun.html emilia.otterstam@falun.se emilia.otterstam@falun.se
Demokraticentrum /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun/demokraticentrum.html emilia.otterstam@falun.se emilia.otterstam@falun.se
Ung demokrati /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun/ung-demokrati.html emilia.otterstam@falun.se emilia.otterstam@falun.se
Falu demokratipass /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun/falu-demokratipass-.html emilia.otterstam@falun.se emilia.otterstam@falun.se
Falu dialogguide /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/om-demokrati-och-delaktighet-i-falun/falu-dialogguide.html emilia.otterstam@falun.se emilia.otterstam@falun.se
Leta i kommunens diarium /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/leta-i-kommunens-diarium.html inger.koch@falun.se inger.koch@falun.se
My democracy /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/my-democracy.html emilia.otterstam@falun.se
Falun Democracy City /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/my-democracy/falun-democracy-city.html emilia.otterstam@falun.se
Faluförslaget /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/faluforslaget.html
Valet 2022 /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/valet-2022.html
Webbsändning från kommunfullmäktige /kommun--demokrati/politik-och-demokrati/webbsandning-fran-kommunfullmaktige.html Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Överklaga beslut, rättssäkerhet /kommun--demokrati/overklaga-beslut-rattssakerhet.html ellen.grafnings@falun.se
GDPR, behandling av personuppgifter /kommun--demokrati/overklaga-beslut-rattssakerhet/gdpr-behandling-av-personuppgifter.html monica.blomqvist@falun.se monica.blomqvist@falun.se monica.blomqvist@falun.se
Diarium och arkiv /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv.html Thera.Bergman@falun.se
Arkiv och forskning /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning.html Thera.Bergman@falun.se
Centralarkivet /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning/centralarkivet.html Thera.Bergman@falun.se
Arkivens dag /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning/centralarkivet/arkivens-dag.html Thera.Bergman@falun.se
Arkiv och lärande /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning/centralarkivet/arkiv-och-larande.html Thera.Bergman@falun.se
Enkät - Faluns digitala arkiv /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning/centralarkivet/enkat---faluns-digitala-arkiv.html Thera.Bergman@falun.se
Leverans till arkivet /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/arkiv-och-forskning/centralarkivet/leverans-till-arkivet.html Thera.Bergman@falun.se thera.bergman@falun.se
Offentlighetsprincipen /kommun--demokrati/diarium-och-arkiv/offentlighetsprincipen.html Thera.Bergman@falun.se
Internationellt arbete /kommun--demokrati/internationellt-arbete.html
Partnerskap med Namibia /kommun--demokrati/internationellt-arbete/partnerskap-med-namibia.html
Partnerskap med Sydafrika /kommun--demokrati/internationellt-arbete/partnerskap-med-sydafrika.html
Vänorter /kommun--demokrati/internationellt-arbete/vanorter.html
Stipendier och priser /kommun--demokrati/stipendier-och-priser.html
Falu kommun-priserna 2021 /kommun--demokrati/stipendier-och-priser/falu-kommun-priserna-2021.html
Press- och informationsmaterial /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Kommuntidningen Vårt Falun /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/kommuntidningen-vart-falun.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Kungörelser /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/kungorelser.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Bildarkiv /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/bildarkiv.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Allmänna bilder /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/bildarkiv/allmanna-bilder.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Grafisk profil och logotyp /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/grafisk-profil-och-logotyp.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Presentation om Falun /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/presentation-om-falun.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Digitala skyltar /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/digitala-skyltar.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Att tänka på för infartsskyltarna /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/digitala-skyltar/att-tanka-pa-for-infartsskyltarna.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Tekniska specifikationer /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/digitala-skyltar/tekniska-specifikationer.html nina.eriksson@falun.se nina.eriksson@falun.se
Våra riktlinjer /kommun--demokrati/press--och-informationsmaterial/digitala-skyltar/vara-riktlinjer.html niclas.soderberg@falun.se niclas.soderberg@falun.se
Agenda 2030 /kommun--demokrati/agenda-2030.html
Lokal klimatsamverkan transport - digital konferens /kommun--demokrati/agenda-2030/lokal--klimatsamverkan-transport---digital-konferens.html
Skid-VM 2027 i Falun /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun.html
Nu söker Falun Skid-VM /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nu-soker-falun-skid-vm.html
Sara leder kommunens arbete /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/sara-leder-kommunens-arbete.html
Frågor & svar om skid-VM 2027 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/fragor--svar-om-skid-vm-2027.html
Historiska skid-VM staden Falun /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun.html
Skid-VM 2015 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun/skid-vm-2015.html
Skid-VM 1993 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun/skid-vm-1993.html
Skid-VM 1980 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun/skid-vm-1980.html
Skid-VM 1974 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun/skid-vm-1974.html
Skid-VM 1954 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/historiska-skid-vm-staden-falun/skid-vm-1954.html
Handlingar /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/handlingar.html
VM stiftelsen /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/vm-stiftelsen.html
Nyhetsarkiv Skid-VM /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nyhetsarkiv-skid-vm.html
Nordic World Ski Championships in Falun /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun.html
2015 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun/2015.html
1993 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun/1993.html
1980 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun/1980.html
1974 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun/1974.html
1954 /kommun--demokrati/skid-vm-2027-i-falun/nordic-world-ski-championships-in-falun/1954.html
Officiell anslagstavla /kommun--demokrati/officiell-anslagstavla.html nina.eriksson@falun.se Karin.Snabb.Kirkham@falun.se
Digitalisering /kommun--demokrati/digitalisering.html
Kundcentrerad ärendehantering /kommun--demokrati/digitalisering/kundcentrerad-arendehantering.html
Idéburet offentligt partnerskap /kommun--demokrati/ideburet-offentligt-partnerskap.html
Sidan uppdaterad 2021-05-27