Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Två poliser på scen med publik.

Möte - våldsbejakande extremism

På tisdagen arrangerade Faluns brottsförebygganderåd tillsammans med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Länsstyrelsen Dalarna en konferens i Falun om olika uttryck av våldsbejakande extremism, radikalisering och sociala risker.

Syftet med konferensen var att höja kunskapen inom området, framförallt hos de som möter unga i sina arbeten. Möjlighet fanns också under dagen att diskutera och utbyta erfarenheter mellan exempelvis räddningstjänst, polis, kommuner, länsstyrelsen, studieförbund, kyrkan och idrottsförbund. Talare var bland andra Mona Sahlin (S), regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism och Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo. Både högerextrema-, vänsterextrema- och religiöst extrema våldsbejakande grupperingar belystes.

— Jag upplevde ett stort engagemang och intresse i publiken under dagen. Mona Sahlin inledde med tydlig och bra information om våldsbejakande extremism generellt och de tre "grupper" som nationella samordnaren har fokus på. Hon förmedlade hur viktigt det är att vi i kommunerna tillsammans med andra aktörer samarbetar dels förebyggande, men också när någon dragits in, säger Ulrika G Lindberg, samordnare för Falu kommuns brottsförebyggande råd.

Varför behöver kommuner, myndigheter och organisationer diskutera de här frågorna?

— En röd tråd genom alla föreläsningar var att förebyggande arbete och samverkan är det som kan förebygga utanförskap, som annars kan leda till exempelvis att en ung person ansluter sig till någon våldsbejakande extremistgrupp eller en kriminell organisation. Lars-Håkan Jönsson från länsstyrelsen föreläste bland annat om socioekonomi där det tydligt beskrivs att ekonomiska vinster, förutom besparandet av mänskligt lidande, också kan göras av samhället om man satsar på förebyggande arbete som till exempel bra skolor för alla, föräldrastöd för de som behöver det och tidiga insatser vid missbruk, säger Ulrika G Lindberg.

Många intressanta och gripande föreläsningar

Daniel Poohl, chefredaktör för tidskriften Expo, pratade om rasism och nazism, och gav många exempel på uttryck för det. Polisen och Länsstyrelsen Dalarna menade att samverkan är nyckeln för att hitta lösningar och pratade om att utanförskap kan vara en av orsakerna till att människor hamnar fel. Peter Sundin berättade gripande om hur han kom in och tog sig ur nynazismen, och hur det påverkat hans liv.

Slutligen fick deltagarna höra om goda exempel som projektet ”Låna en svensk”, Faluns ungdomsdemokratiarbete och Skol IFs arbete i Falun för att ge ungdomar en meningsfull fritid.

— Jag tycker att dagen varit jättebra. För mig så är det här kanske inte så mycket nytt, mer bekräftande av det jag redan vet. Sedan tycker jag att det är bra att de visade att våldsbejakande extremism har långa historiska rötter, säger Lena Angberg som var en av deltagarna, och jobbar som senior adviser på Borlänge kommun.

Hur jobbar ni inom BRÅ vidare nu?

— I Faluns lokala brottsförebyggande råd kommer vi att se över hur vi ska få till någon form av handlingsplan där vi tydliggör vilka kontaktvägar för hjälp som finns när någon ungdom kan vara på väg in i extremism och även när någon liksom föreläsaren Peter Sundin vill hoppa av. Vi behöver också ha en ökad dialog om detta med flera aktörer som inte finns med i lokala BRÅ, avslutar Ulrika G Lindberg.

Sidan uppdaterad 2016-04-08