Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Farligt avfall, elavfall, vitvaror

Här tar vi upp vad som gäller för det farliga avfall som uppkommer i hushåll och sådant avfall i verksamheter som på likvärdigt sätt anses vara s.k. kommunalt avfall. Information om farligt avfall från verksamheter hittar du här: Om farligt avfall för verksamheter Länk till annan webbplats.

Farligt avfall är avfall som har sådana egenskaper att de betraktas som farliga för människors hälsa eller miljön. Därför är det viktigt att du lämnar det på rätt plats när det är dags att slänga eftersom det kan skada natur och/eller människors hälsa. Avfallet kan till exempel vara frätande, giftigt eller cancerogent.

Genom att tänka på vilka produkter som verkligen behövs, inte använda mer än som är absolut nödvändigt och helst välja kemiska produkter och varor som innehåller så lite farliga ämnen som möjligt kan vi minska mängden farligt avfall och därmed också riskerna.

Till farligt avfall räknas till exempel

 • Vitvaror t.ex. spis, tvättmaskin, kyl- och frys
 • Hemelektronik, d.v.s. allt som drivs med ström, som exempelvis TV-apparater, datorer, eltandborstar, ljudanläggningar, kaffebryggare, telefoner, mikrovågsugnar
 • Lösningsmedel, t ex aceton, lacknafta, terpentin, fotogen
 • Bekämpningsmedel
 • Lysrör och andra ljuskällor
 • Batterier och bilbatterier
 • Färg- och lackrester, nagellack, lim
 • Sprayflaskor, t ex hårspray
 • Städkemikalier, impregneringsmedel, klorin, silverputs, golvpolish
 • Kvicksilvertermometrar
 • Oljefilter, avfettningsmedel

Hur ska avfallet från hushåll hanteras?

Farligt avfall får till exempel inte blandas med andra slag av farligt avfall eller annat slag av avfall, utan ska lämnas i så ”ren” form som möjligt för säkert omhändertagande och destruktion.

Det farliga avfallet ska transporteras på ett säkert sätt till kommunens återvinningscentral.

I begreppet farligt avfall ingår även konsumentelavfall, det är sådant elavfall som vanligtvis uppkommer i ett hushåll, t.ex. kylskåp, spisar, tvättmaskiner och datorer. Konsumentelavfall ska lämnas till kommunens återvinningssystem eller till en producentansvarsorganisation. Du kan i vissa fall också lämna konsumentelavfall till butik. Du kan läsa mer om vad som gäller för mottagare av elavfall här: Producentansvar för elutrustning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Falu Energi & Vattens sida om farligt avfall Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2024-04-18