Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En barnhand som tar i en macka med leverpastej och inlagd gurka.

Så arbetar vi för ett minskat matsvinn i Faluns skolor och förskolor

Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som slängs i onödan. Mat som skulle kunna ha ätits om den hanterats på ett annat sätt.

Varför är det viktigt att minska matsvinnet?

Cirka en tredjedel av den mat som produceras på jorden hamnar aldrig i någons mage. Den mat som slängs skulle kunna mätta långt fler än de människor som idag lider av hunger.

All matproduktion och hantering av livsmedel innebär att miljön påverkas på olika sätt. Genom att minska matsvinnet minskar vi onödig negativ miljöpåverkan och bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Vi sparar också pengar.

Alla behöver hjälpas åt!

Det går att minska matsvinnet om vi hjälps åt. Vi behöver alla vara medvetna om hur viktigt det är och göra vad vi kan för att inte slänga mat i onödan.

Hur stort är matsvinnet i Faluns skolor?

Sedan flera år mäter vi regelbundet matsvinnet i Falu kommuns skolor. Mätningen som gjordes i mars 2023 visade att vårt matsvinn är i genomsnitt cirka 43 gram per portion, Målet är att nå ned till högst 30 gram per portion år 2030. Det är i linje med det globala hållbarhetsmålet att halvera det totala matsvinnet.

Vad kan matsvinnet bero på?

Matsvinnet i skolan kan bland annat bero på:

 • Svårigheter för köket att veta hur mycket mat som ska gå åt.
 • Eleven tar mer mat än vad hen äter upp. Det kan till exempel bero på en stressig miljö, att man inte kan sitta och äta i lugn och ro. Det kan även bero på svårigheter att ta mer mat flera gånger, vilket gör att man lägger på en för stor portion från början. En annan anledning är missbedömning av hur hungrig man är eller hur mycket man orkar äta, den mat som det slängs mest av är ofta (tvärtemot vad de flesta tror) elevernas favoritmaträtter.

Vad gör vi för att minska matsvinnet i Falu kommun?

Falun har varit med i ett kommunövergripande projekt för att minska matsvinnet i de kommunala köken. Projektet som var kopplat till kommunernas avfallsplaner startade 2019 och pågick i tre år.

Projektet var indelat i tre delar: I det första steget upphandlades ett mät- och analysverktyg. Under det andra steget togs det fram utbildningsmaterial riktat till framför allt kökspersonal och pedagoger. I det tredje steget togs det fram filmer och affischer om matsvinn.

Vad gör vi i köken?

I köken arbetar vi hela tiden aktivt för att matsvinnet inte ska vara för stort. Vi jobbar framför allt med att veta mer exakt hur stor mängd mat som kommer att gå åt, laga mat i flera omgångar och spara överbliven mat om det går. En del av vår överblivna mat skänks till RIA-stugan.

Vad kan du göra?

Du som är elev:

 • Ta lagom mycket mat! Om du fortfarande är hungrig när du ätit upp din första portion får du gärna hämta mer. Vi har upptäckt att många tar mer mat än de orkar äta upp när deras favoritmaträtt serveras, eller när de är jättehungriga. Då slängs tyvärr mycket av maten helt i onödan!
 • Ät i skolrestaurangen den tid du har lunchrast. Om du går dit en annan tid är det svårare för köket att planera matlagningen och serveringen. Dessutom kan det bli en stressigare miljö om det är för mycket folk.
 • Hjälp till att skapa en lugn stämning i skolrestaurangen. Håll en låg ljudnivå. Vänta på varandra när ni äter så att alla känner att de hinner äta klart. Stress och en orolig miljö i skolrestaurangen gör att mer mat slängs.

Du som är vårdnadshavare:

 • Meddela i god tid när ditt barn ska vara ledig en längre period, till exempel under lov, så att vi kan planera inköp och matlagning.

Du som är rektor:

 • Se till att schemat för lunchen i skolan gör att det kommer lagom många elever till skolrestaurangen i taget. Se till att måltidsmiljön är trivsam och trygg, att alla elever har möjlighet att äta i lugn och ro och att alla elever har möjlighet att ta om av maten utan att behöva stå för länge i kö.
 • Meddela köket i god hur många barn/elever som ska äta under loven så att köket kan planera inköp och matlagning.
 • Se till att skolan har bra rutiner för att avbeställa mat från köket i god tid, till exempel när eleverna ska på utflykt.

Du som är lärare:

 • Kom ihåg att avbeställa maten om ni ska bort med klassen. Annars lagar vi stora mängder mat i onödan, och måste kanske slänga den.
 • Hjälp till att skapa en lugn och trivsam stämning i skolrestaurangen. När vi äter i en stressig miljö slänger vi mer mat jämfört med om vi äter i en lugn miljö.
 • Hjälp eleverna att lägga lagom mycket mat på tallriken. Uppmuntra eleverna att hellre ta om av maten istället för att lägga på en för stor portion från början.
 • Ta upp mat och matproduktionens klimatpåverkan i undervisningen. Hur stor blir till exempel klimatpåverkan per år om alla elever på skolan slänger en bit kött eller en potatis varje dag? Hur många ekologiska äpplen kunde vi köpt istället för pengarna som kastades?
 • Kom också ihåg att det faktiskt är okej att slänga en liten mängd mat. Ingen elev ska tvingas att äta upp allt på tallriken. I skolan vill vi uppmuntra eleven att våga smaka på mat hen inte provat förut, och det betyder att det samtidigt måste finnas möjlighet att slänga ifall eleven inte gillade det hen vågade prova.
Sidan uppdaterad 2023-12-04