Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken tomtutbud 19 mars-19 april 2021

Karta över lediga tomter.

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomtutbudet är avslutat och ansökningar har kommit in till samtliga tomter.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:325 (Reserverad)

1170 675.000kr

 N Gruvriset 33:325 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Info om tomten Pdf, 179.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Förrättningskarta akt 2080-5146 Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Översiktskarta Pdf, 727.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan genomförandebeskrivning Pdf, 100.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan illustration Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan planbeskrivning Pdf, 806.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 13 MB, öppnas i nytt fönster.

Höjder Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Principskiss för utformning av tomt Pdf, 196.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Avgifter 2021 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Flygbild Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Foton Pdf, 8.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och Svar Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-06-17