Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken tomtutbud 19 mars-19 april 2021

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:325

1170 675.000kr

 N Gruvriset 33:325PDF

 

Info om tomtenPDF

Förrättningskarta akt 2080-5146PDF

ÖversiktskartaPDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

HöjderPDF

Principskiss för utformning av tomtPDF

Avgifter 2021PDF

Blankett för ansökan om tomtWord- Word

Blankett för ansökan om tomtPDF- PDF

FlygbildPDF

FotonPDF

Frågor och SvarPDF

Sidan uppdaterad 2021-04-21