Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken tomtutbud 6 november - 4 december 2020

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomtutbudet är avslutat och ansökningar har kommit in till samtliga tomter.

Alla 15 tomter har bokats och eventuella återbud kommer att hanteras bland de som sökt och inte fått en tomt.

Nedanstående informationsmaterial kommer att ligga kvar för köparna att ta del av även fortsättningsvis.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:392 (SÅLD)

1305

900.000 kr

N Gruvriset 33:392PDF

Nedre Gruvriset 33:393 (SÅLD)

1199

850.000 kr

N Gruvriset 33:393PDF

Nedre Gruvriset 33:394 (SÅLD)

1152

775.000 kr

N Gruvriset 33:394PDF

Nedre Gruvriset 33:395 (SÅLD)

1707

825.000 kr

N Gruvriset 33:395PDF

Nedre Gruvriset 33:396 (SÅLD)

1117

775.000 kr

N Gruvriset 33:396PDF

Nedre Gruvriset 33:397 (SÅLD)

1024

825.000 kr

N Gruvriset 33:397PDF

Nedre Gruvriset 33:398 (SÅLD)

1299

850.000 kr

N Gruvriset 33:398PDF

Nedre Gruvriset 33:399 (SÅLD)

924

850.000 kr

N Gruvriset 33:399PDF

Nedre Gruvriset 33:400 (SÅLD)

939

850.000 kr

N Gruvriset 33:400PDF

Nedre Gruvriset 33:401 (SÅLD)

1312

875.000 kr

N Gruvriset 33:401PDF

Nedre Gruvriset 33:402 (SÅLD)

1323

900.000 kr

N Gruvriset 33:402PDF

Nedre Gruvriset 33:403 (SÅLD)

1224

925.000 kr

N Gruvriset 33:403PDF

Nedre Gruvriset 33:404 (SÅLD)

1164

900.000 kr

N Gruvriset 33:404PDF

Nedre Gruvriset 33:405 (SÅLD)

1305

875.000 kr

N Gruvriset 33:405PDF

Nedre Gruvriset 33:406 (SÅLD)

1463

925.000 kr

N Gruvriset 33:406PDF

Info om tomternaPDF

FörrättningsaktPDF

ÖversiktskartaPDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

SkuggstudierPDF

Nedanstående dokument är till för att köparen ska få en uppfattning om vilka fyll- och schaktvolymer som kan bli aktuella på tomterna. Höjdsättning mm i dokumenten innebär varken rättigheter eller skyldigheter utan det är detaljplanen och prövningen i bygglovet som avgör vad som är lämpligt för respektive tomt.

Schakt och FyllvolymerPDF

Karta Schakt och fyllningPDF

Karta TerasserPDF

Avgifter 2021PDF

FlygbildPDF

FotonPDF

Frågor och SvarPDF

Sidan uppdaterad 2021-05-06