Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomterna i etapp 5 finns i ett tomtutbud som pågår den 6 november t o m den 4 december 2020.

Lilla Källviken tomtutbud 6 november - 4 decemberöppnas i nytt fönster

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:362 (Reserverad)

1052

525.000kr

N Gruvriset 33:362PDF

Nedre Gruvriset 33:366 (Reserverad)

965

600.000kr

N Gruvriset 33:366PDF

Information om tomternaPDF

Info om tomternaPDF

Avgifter 2020PDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Karta över tomternaPDF

Förrättningskarta 1PDF

Förrättningskarta 2PDF

Förrättningskarta akt 2080-4733PDF

ÖversiktskartaPDF

Nerdanstående dokument är till för att köparen ska få en uppfattning om vilka fyll- och schaktvolymer som kan bli aktuella på tomterna. Höjdsättning mm i dokumenten innebär varken rättigheter eller skyldigheter utan det är detaljplanen och prövningen i bygglovet som avgör vad som är lämpligt för respektive tomt.

Massbalans, kartaPDF

Massbalans, tabellPDF

Höjder för volymberäkningPDF

Höjder för volymberäkning NG 33:344-348öppnas i nytt fönster

Höjdkarta Skiss Fyll-schakt NG 33:344-348PDF

Volymer Schakt o fyll L:a Källviken våren 2020PDF

Principskiss för utformning av tomterPDF

Foton höst 2019PDF

FotonPDF

FlygbildPDF

Schakt- och fyllvolymerPDF

Sidan uppdaterad 2020-11-16