Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:349

1188

600.000 kr

N Gruvriset 33:349PDF

Nedre Gruvriset 33:350

1060

625.000 kr

N Gruvriset 33:350PDF

Nedre Gruvriset 3:351

1037

575.000 kr

N Gruvriset 33:351PDF

Nedre Gruvriset 33:352

1053

725.000 kr

N Gruvriset 33:352PDF

Nedre Gruvriset 33:353

1006

725.000 kr

N Gruvriset 33:353PDF

Nedre Gruvriset 33:354

962

700.000 kr

N Gruvriset 33:354PDF

Nedre Gruvriset 33:355

1052

625.000 kr

N Gruvriset 33:355PDF

Nedre Gruvriset 33:356

1151

775.000 kr

N Gruvriset 33:356PDF

Nedre Gruvriset 33:362

1052

525.000 kr

N Gruvriset 33:362PDF

Nedre Gruvriset 33:365

1010

650.000 kr

N Gruvriset 33:365PDF

Nedre Gruvriset 33:366

965

600.000 kr

N Gruvriset 33:366PDF

Nedre Gruvriset 33:367

1053

600.000 kr

N Gruvriset 33:367PDF

Nedre Gruvriset 33:380

1055

650.000 kr

N Gruvriset 33:380PDF

Information om tomternaPDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Karta över tomternaPDF

Förrättningskarta 1PDF

Förrättningskarta 2PDF

Massbalans, kartaPDF

Massbalans, tabellPDF

Höjder för volymberäkningPDF

Principskiss för utformning av tomterPDF

Foton höst 20190910PDF

FlygbildPDF


Sidan uppdaterad 2020-01-23