Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lilla Källviken

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Fyra av tomterna på Dora Lindgrens väg används för att ta emot schaktmassor från andra av kommunens projekt i stan och kommer att släppas till tomtkön vid ett senare tillfälle. Beroende på hur försäljningen i det nu pågående tomtutbudet kommer att gå, kommer förvaltningen att bestämma när nästa tomtutbud blir och hur många tomter det kommer att omfatta.

Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:365

ca 1010

650.000 kr

N Gruvriset 33:365PDF

Nedre Gruvriset 33:366

ca 965

600.000 kr

N Gruvriset 33:366PDF

Nedre Gruvriset 33:372

1039

500.000 kr

N Gruvriset 33:372PDF


Information om tomternaPDF

Schakt- och fyllvolymerPDF

Förrättningskarta 1PDF

Förrättningskarta 2PDF

ÖversiktskartaPDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Principskiss för utformning av tomterPDF

Foton från Lilla KällvikenPDF

Bygglovhandlingar för gruppbostadPDF

Sidan uppdaterad 2019-09-03