Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tomtutbud 18 tomter i Lilla Källviken

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Fyra av tomterna på Dora Lindgrens väg används för att ta emot schaktmassor från andra av kommunens projekt i stan och kommer att släppas till tomtkön vid ett senare tillfälle.

Visning av tomterna sker onsdagen den 20 mars 2019, kl 16.30-18.30.

Tomterna kommer att vara uppskyltade under utbudstiden.

Ansökan om tomt ska lämnas till Falu kommun, miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun senast den 5 april 2019.


Tomter till försäljning

Fastighetsbeteckning

Areal

Pris

Geoteknisk

undersökning

Nedre Gruvriset 33:364

ca 1005

700.000 kr

N Gruvriset 33:364PDF

Nedre Gruvriset 33:365

ca 1010

650.000 kr

N Gruvriset 33:365PDF

Nedre Gruvriset 33:366

ca 965

600.000 kr

N Gruvriset 33:366PDF

Nedre Gruvriset 33:367

1053

600.000 kr

N Gruvriset 33:367PDF

Nedre Gruvriset 33:368

945

675.000 kr

N Gruvriset 33:368PDF

Nedre Gruvriset 33:369

965

675.000 kr

N Gruvriset 33:369PDF

Nedre Gruvriset 33:370

1024

675.000 kr

N Gruvriset 33:370PDF

Nedre Gruvriset 33:371

983

550.000 kr

N Gruvriset 33:371PDF

Nedre Gruvriset 33:372

1039

500.000 kr

N Gruvriset 33:372PDF

Nedre Gruvriset 33:373

984

500.000 kr

N Gruvriset 33:373PDF

Nedre Gruvriset 33:374

1064

550.000 kr

N Gruvriset 33:374PDF

Nedre Gruvriset 33:377

1081

675.000 kr

N Gruvriset 33:377PDF

Nedre Gruvriset 33:378

1093

675.000 kr

N Gruvriset 33:378PDF

Nedre Gruvriset 33:381

ca 1135

750.000 kr

N Gruvriset 33:381PDF

Nedre Gruvriset 33:382

ca 955

750.000 kr

N Gruvriset 33:382PDF

Nedre Gruvriset 33:383

ca 1035

750.000 kr

N Gruvriset 33:383PDF

Nedre Gruvriset 33:384

ca 1230

600.000 kr

N Gruvriset 33:384PDF

Nedre Gruvriset 33:385

ca 1090

600.000 kr

N Gruvriset 33:385PDF


Information om tomternaPDF

Schakt- och fyllvolymerPDF

Förrättningskarta 1PDF

Förrättningskarta 2PDF

ÖversiktskartaPDF

Detaljplan genomförandebeskrivningPDF

Detaljplan illustrationPDF

Detaljplan planbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Principskiss för utformning av tomterPDF

Foton från Lilla KällvikenPDF

Bygglovhandlingar för gruppbostadPDF

TomtansökanPDF
Sidan uppdaterad 2019-03-13