Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på kvarteret Rödbro.

Kvarteret Rödbro

Kvarteret Rödbro ligger mellan Korsnäsvägen, Åsgatan och Tegelbacken. Det är centralt i Falun med närhet till Knutpunkten. Knutpunkten är en del av Resecentrum Falun som är ett samlat område för tåg- och busstrafik.

En del av Falu centrum

Kvarteret ingår i området Falu centrum, och ligger som en länk mellan äldre bebyggelse i form av Johanssonska huset, stationsområdet och kvarteret Bergmästaren samt det moderna området för handel och kontor runt Holmtorget.

Kvarteret Rödbro ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Världsarvet Falun. Platsen är väl synlig när man närmar sig centrum på Korsnäsvägen och järnvägen och är en del av stadssiluetten sett från sydost över sjön Tisken.

Mer om Rödbro

Rödbro – då och nuPDF

Markanvisningsdialog

Simulerad bild på kvarteret med illustration över utbyggnad.

Markanvisningsdialog pågår och kommunfullmäktige beräknas kunna fatta beslut om en markanvisning under hösten/vintern 2019/2020.

Fotomontaget i bilden ovan visar endast den byggnadsvolym som förslag till detaljplan medger.

Markanvisningsprocess

Markanvisningsprocess - Kvarteret RödbroPDF

Presentationsfilm

Text

Sidan uppdaterad 2019-02-05