Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på kvarteret Rödbro.

Kvarteret Rödbro

Kvarteret Rödbro ligger mellan Korsnäsvägen, Åsgatan och Tegelbacken. Det är centralt i Falun med närhet till Knutpunkten. Knutpunkten är en del av Resecentrum Falun som är ett samlat område för tåg- och busstrafik.

En del av Falu centrum

Kvarteret ingår i området Falu centrum, och ligger som en länk mellan äldre bebyggelse i form av Johanssonska huset, stationsområdet och kvarteret Bergmästaren samt det moderna området för handel och kontor runt Holmtorget.

Kvarteret Rödbro ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Världsarvet Falun. Platsen är väl synlig när man närmar sig centrum på Korsnäsvägen och järnvägen och är en del av stadssiluetten sett från sydost över sjön Tisken.

Mer om Rödbro

Rödbro – då och nuPDF

Inbjudan till markanvisningsdialog

Simulerad bild på kvarteret med illustration över utbyggnad.

Inbjudan till markanvisningsdialogen pågår mellan 20 september och 14 oktober 2018. För att anmäla intresse och boka tid för "lärakänna" möten kontaktas Desireé Furn, Exploateringsingenjör, telefon: 023-876 87, e-post: desiree.furn@falun.se.

Inbjudan till markanvisning för kvarteret RödbroPDF

Detaljplan

Detaljplan för kvarteret RödbroPDF

PlanbeskrivningPDF

Utlåtande explosionsbelastningPDF

Riskanalys Södra CentrumPDF

Bilaga 1 RiskanalysPDF

Bilaga 2 RiskanalysPDF

Bilaga 3 RiskanalysPDF

BullerutredningPDF

Parkeringsnorm

Parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommunPDF

Markanvisningsprocess

Markanvisningsprocess - Kvarteret RödbroPDF

Presentationsfilm

Sidan uppdaterad 2018-10-02