Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på Tallenområdet

Tallenområdet

Tallenområdet är navet för Falun-Borlänge. Området andas framtid och i den här stadsdelen finns en mylla för både bostäder och handel. Idag finns 15 företag på området som tillsammans har startat en förening för att driva utvecklingen av området framåt tillsammans med Falu kommun. Mereffekter av samverkan är tydliga i Tallenområdet och det gör att det här är ett av Dalarnas mest attraktiva läge för företagsetableringar.

Mycket som händer i närområdet

På södra sidan om Källviksvägen pågår ett planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse på Källviksberget och Simonsberget. Området kan komma att bestå av cirka 150 bostäder i främst småhus och marken ägs av privata exploatörer.

Lilla Källviken som är beläget strax öster om Tallenområdet är Faluns senaste nya stadsdel där det byggs för fullt sedan 2014. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 400 bostäder i villor, bostadsrätter och flerbostadshus. I området finns det ett fåtal småhustomter kvar som kommer att erbjudas till tomtkön våren 2023. Det finns även ett större område för flerbostadshus.

Väster om E16

Norr om Förlagssystems byggnad pågår planläggning av mark för verksamheter och detaljplanen kommer att antas inom kort. Den detaljplanen innehåller också mark för ett 15-tal småhus. Kommunen kommer att sälja mark för verksamheter och mer information om när och hur kommer att finnas här.

Norr om Övre Gruvrisvägen planeras också för bostäder. Området kommer att innehålla ett 40-tal småhushustomter som ägs av en privat exploatör och detaljplanen kommer att antas under våren 2023.

Presentationsfilm

Kontakt

Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
e-post: lars.gustafsson@falun.se, tel. 023-827 57.

Magnus Fridsén, exploateringschef
e-post: magnus.fridsen@falun.se, tel. 023-878 63.

Sidan uppdaterad 2023-09-13