Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på Tallenområdet

Tallenområdet

Tallenområdet är navet för Falun-Borlänge. Området andas framtid och i den här stadsdelen finns en mylla för både bostäder och handel. Idag finns 15 företag på området som tillsammans har startat en förening för att driva utvecklingen av området framåt tillsammans med Falu kommun. Mereffekter av samverkan är tydliga i Tallenområdet och det gör att det här är ett av Dalarnas mest attraktiva läge för företagsetableringar.

Mycket som händer i närområdet

På södra sidan om Källviksvägen pågår ett planarbete för att möjliggöra bostadsbebyggelse på Källviksberget och Simonsberget. Området kan komma att bestå av cirka 150 bostäder i främst småhus och marken ägs av privata exploatörer.

Lilla Källviken som är beläget strax öster om Tallenområdet är Faluns senaste nya stadsdel där det byggs för fullt sedan 2014. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 400 bostäder i villor, bostadsrätter och flerbostadshus. I området finns det inga småhustomter kvar men det finns ett större område för flerbostadshus som kommunen kommer att sälja.

Väster om E16

Norr om Förlagssystems byggnad finns en ny detaljplan med mark för verksamheter och ett 15-tal småhus. Kommunen kommer att sälja mark för verksamheter och en inbjudan till en markanvisning finns ute nu.

Norr om Övre Gruvrisvägen planeras också för bostäder. Även här finns en ny detaljplan och området som ägs av en privat exploatör kommer att innehålla ett 40-tal småhushustomter.

Kontakt

Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
e-post: lars.gustafsson@falun.se, tel. 023-830 00.

Magnus Fridsén, exploateringschef
e-post: magnus.fridsen@falun.se, tel. 023-878 63.

Sidan uppdaterad 2024-06-11