Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på Tallenområdet

Tallenområdet

Tallenområdet är navet för Falun-Borlänge. Området andas framtid och i den här stadsdelen finns en mylla för både bostäder och handel. Idag finns 15 företag på området som tillsammans har startat en förening för att driva utvecklingen av området framåt tillsammans med Falu kommun. Mereffekter av samverkan är tydliga i Tallenområdet och det gör att det här är Dalarnas mest attraktiva läge för företagsetableringar.

Mycket som händer i närområdet

På södra sidan om Källviksvägen har ett planarbete påbörjats för att möjliggöra bostadsbebyggelse på Källviksberget och Simonsberget. I bästa fall kan hus börja byggas där senhösten 2021 och området kan komma att bestå av cirka 150 bostäder i främst småhus.

Lilla Källviken som är beläget strax öster om Tallenområdet är Faluns senaste nya stadsdel där det byggs för fullt sedan 2014. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 400 bostäder i villor, bostadsrätter och flerbostadshus. I området finns också flera förskolor. På södra sidan om Källviksvägen, på Källviksberget och Simonsberget genomförs ett planarbete för att kunna bygga cirka 150 nya bostäder med början senhösten 2021.

Väster om E16

På västra sidan om E16, söder om korsningen finns en ny detaljplan för industriverksamhet med ca 4,3 hektar tomtmark. Även norr om Förlagssystems byggnad pågår planläggning för mark för verksamheter. För området i anslutning till Assistancekårens byggnad har ett planarbete påbörjats för etablering. Mellan Tunavägen och E16 har Bilförsäljningen i Dalarna AB nyligen öppnat en ny anläggning.

Längs Övre Gruvrisvägen planeras också för bostäder på olika områden. Planarbetet har inte påbörjats än och hur många nya bostäder som kommer att byggas är inte klart i nuläget.

Galgberget

På Galgberget byggs det fortfarande nya bostäder och det som pågår nu är byggnation av nio nya villor, en gruppbostad med sex lägenheter och 40 bostadsrättslägenheter.

Presentationsfilm

Det finns för närvarande inga lediga byggklara industritomter i Tallenområdet.

Kontakt

Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
e-post: lars.gustafsson@falun.se, tel. 023-827 57.

Magnus Fridsén, exploateringschef
e-post: magnus.fridsen@falun.se, tel. 023-878 63.

Sidan uppdaterad 2020-09-08