Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Helikopterbild på Tallenområdet

Tallenområdet

Tallenområdet är navet för Falun-Borlänge. Området andas framtid och i den här stadsdelen finns en mylla för både bostäder och handel. Idag finns 15 företag på området som tillsammans har startat en förening för att driva utvecklingen av området framåt tillsammans med Falu kommun. Mereffekter av samverkan är tydliga i Tallenområdet och det gör att det här är Dalarnas mest attraktiva läge för företagsetableringar.

Mycket som händer i närområdet

På södra sidan om Källviksvägen har ett planarbete påbörjats för att möjliggöra bostadsbebyggelse på Källviksberget och Simonsberget. Arbetet med detaljplanen pågår och det skulle kunna vara möjligt att planen blir antagen till årsskiftet, men eftersom det är ett komplicerat område är det troligare att detaljplanen antas först under 2022. Efter det ska gator, va, fjärrvärme mm projekteras och byggas och de första husen kanske kan börja byggas 2023. Eftersom det fortfarande är tidigt i hela processen så är det svårt att säga om det kan gå fortare eller om det kommer att ta längre tid. Området kan komma att bestå av cirka 150 bostäder i främst småhus.

Lilla Källviken som är beläget strax öster om Tallenområdet är Faluns senaste nya stadsdel där det byggs för fullt sedan 2014. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas cirka 400 bostäder i villor, bostadsrätter och flerbostadshus. I området finns också flera förskolor.

Väster om E16

På västra sidan om E16, söder om korsningen finns en ny detaljplan för industriverksamhet med ca 4,3 hektar tomtmark. Även norr om Förlagssystems byggnad pågår planläggning för mark för verksamheter. För området i anslutning till Assistancekårens byggnad har ett planarbete påbörjats för etablering. Mellan Tunavägen och E16 har Bilförsäljningen i Dalarna AB nyligen öppnat en ny anläggning.

Längs Övre Gruvrisvägen planeras också för bostäder på olika områden och arbetet med detaljplaner har påbörjats. Hur många nya bostäder som kan komma att byggas är inte klart i nuläget.

Presentationsfilm

Det finns för närvarande inga lediga byggklara industritomter i Tallenområdet.

Kontakt

Lars Gustafsson, exploateringsingenjör
e-post: lars.gustafsson@falun.se, tel. 023-827 57.

Magnus Fridsén, exploateringschef
e-post: magnus.fridsen@falun.se, tel. 023-878 63.

Sidan uppdaterad 2021-01-13