Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tidigare markanvisningar och anbudsförsäljningar

Denna sida innehåller genomförda markanvisningar och anbudsförsäljningar. Dessa är inte aktiva.

Försäljning av fastigheterna Nedre Gruvriset 33:180 och Nedre Gruvriset 33:306

Falun kommun inbjuder härmed till försäljning genom anbud av de obebyggda fastigheterna Nedre Gruvriset 33:180 och Nedre Gruvriset 33:306 på Galgberget. Anbud ska vara Falun kommun till handa senast den 20 juni 2016. Sista dag för lämnande av anbud är flyttad från 20 juni till 4 juli 2016. Mer detaljerad information finns i dokumentet nedan.

AnbudsinbjudanPDF

Frågor och svarPDF

F.d. Hälsinggårdsskolan till salu

Falu kommun inbjuder härmed till anbudsförfarande för att förvärva och uppföra bostäder inom före detta Hälsinggårdsskolan i Falun. Mer detaljerad information finns i dokumenten nedan. Anbudet ska vara Falu kommun tillhanda senast 2015-02-20. Informationsmaterialet kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Inbjudan (pdf 1,2 MB)PDF

Bilaga 1 (Uppdaterad 141209)PDF

Bilaga 2 (utkast till köpeavtal)PDF

Bilaga 3 (illustration på vård- och omsorgsboende)PDF

Bilaga 4 (öv.kommelse samt ansökan om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning)PDF

Bilaga 5 (detaljplanekarta)PDF

FotonPDF

Sidan uppdaterad 2017-06-27