Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tidigare markanvisningar och anbudsförsäljningar

Denna sida innehåller genomförda markanvisningar och anbudsförsäljningar. Dessa är inte aktiva.

Försäljning av fastigheterna Nedre Gruvriset 33:180 och Nedre Gruvriset 33:306

Falun kommun inbjuder härmed till försäljning genom anbud av de obebyggda fastigheterna Nedre Gruvriset 33:180 och Nedre Gruvriset 33:306 på Galgberget. Anbud ska vara Falun kommun till handa senast den 20 juni 2016. Sista dag för lämnande av anbud är flyttad från 20 juni till 4 juli 2016. Mer detaljerad information finns i dokumentet nedan.

AnbudsinbjudanPDF

Frågor och svarPDF

F.d. Hälsinggårdsskolan till salu

Falu kommun inbjuder härmed till anbudsförfarande för att förvärva och uppföra bostäder inom före detta Hälsinggårdsskolan i Falun. Mer detaljerad information finns i dokumenten nedan. Anbudet ska vara Falu kommun tillhanda senast 2015-02-20. Informationsmaterialet kan komma att uppdateras under anbudstiden.

Inbjudan (pdf 1,2 MB)PDF

Bilaga 1 (Uppdaterad 141209)PDF

Bilaga 2 (utkast till köpeavtal)PDF

Bilaga 3 (illustration på vård- och omsorgsboende)PDF

Bilaga 4 (öv.kommelse samt ansökan om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning)PDF

Bilaga 5 (detaljplanekarta)PDF

FotonPDF

Kvarteret Rödbro

Markanvisningsdialog pågår och kommunfullmäktige beräknas kunna fatta beslut om en markanvisning under hösten/vintern 2019/2020.

Markanvisningsprocess

Markanvisningsprocess - Kvarteret RödbroPDF

Sidan uppdaterad 2020-03-06