Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillgänglighet

Kommunens fysiska miljö ska vara tillgänglig för alla och utformad så att det leder till ökade förutsättningar att leva självständigt och kunna göra egna val. Det gäller också tillgänglighet till information och möjlighet till kommunikation

Alla nybyggda bostäder och offentliga lokaler ska vara tillgängliga för alla, även för dem som har någon typ av funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att verka för att funktions­hinders­politiken ska få genomslag i hela samhället.

Myndigheten för delaktighets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Platser ska inte utestänga någon

Enligt svensk lag ska byggnader och allmänna platser vara utformade så att de inte utestänger någon, men detta är en ganska ny bestämmelse. En stor del av bygg­nad­erna i Falun är uppförda innan denna bestämmelse infördes och många allmänna platser i vår kommun är tyvärr inte tillgängliga för alla.

​Regler om tillgänglighet när du bygger nytt

Om du ska bygga nytt, ställs därför alltid krav på att det du bygger ska utformas tillgängligt. Ska du bygga om eller bygga till kan det vid behov, om det är större ändringar, ställas följdkrav på tillgänglighet. Kraven på utformning finns i Boverkets byggregler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

​Enkelt avhjälpta hinder

Även i befintliga offentliga lokaler ska hinder tas bort om det är enkelt avhjälpt. Det kan bland annat gälla:

  • Ramper vid trappsteg.
  • Dörrbredder.
  • Placering av dörröppnare.
  • Armstöd vid toalettstolar.
  • Markering av trappor.

Har du en lokal som allmänheten har tillträde till och vill veta mer om vad som menas med enkelt avhjälpta hinder, och vad du kan göra för att underlätta för personer med funktionsnedsättning kan du läsa mer i Boverkets information.

Boverkets information om enkelt avhjälpta hinder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

​Bostadsanpassning

Om du bor i ett äldre hus som inte är tillgängligt och du har behov av att göra ändringar i bostaden för att kunna bo kvar, kan kommunen i en del fall ge ett anpassningsbidrag.

Läs mer om bostadsanpassning

Funktionshinderrådet, FR

Kommunala funktionshinderrådets webbplats

Sidan uppdaterad 2020-09-02