Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Trafik vid Gruvrondellen och nedåt centrum

Bidrag för trafikbullerdämpande åtgärder

Som fastighetsägare, kan du från och med i år, årligen söka bidrag från Falu kommun för att skapa en tystare inomhusmiljö. Trafikbullret ska komma från det kommunala vägnätet och fastigheten ska vara byggd före 1997.

Vad kan jag söka bidrag för?

Du kan söka bidrag för fönsteråtgärder, byte av ventilationsdon och i vissa fall bullerplank. Bidraget är inte avsett att täcka normala underhållsåtgärder. Det förutsätts att fastighetens ytterväggar är av "normal" standard, det vill säga att det är fönstret som är den svaga punkten i fasaden.

Gäller bara fastigheter byggda före 1997

År 1997 kom regler om att nya byggnader skulle vara utformade så att bullernivåerna inomhus inte skulle överskrida 30 dBA. För bostäder byggda efter 1997 bör det således inte finnas behov av några fasadåtgärder. Dessa får i så fall bekostas av fastighetsägaren. Dessa regler gäller även hos Trafikverket.

Kommunen måste vara väghållare

Du kan bara söka bidraget om det är kommunen som är väghållare. I kartan längst ned på sidan kan du se vem som är väghållare. De vägar som är blå är kommunala. Trafikverket är väghållare för de rödmarkerade vägarna.

Har jag rätt till bidrag och hur stort bidrag kan jag få?

Om du har rätt till bidraget och hur mycket du kan få i bidrag beror på flera faktorer som du kan läsa om i Falu kommuns bidragsmodell för bulleråtgärder. Bidragsmodell för bulleråtgärder Word, 167.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 31 oktober för att få möjlighet att få bidrag under nästkommande år.

Ansökan för bullerskyddsbidrag. Här ansöker du digitalt med e-leg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Du måste ha en e-legitimation för att använda e-formuläret. Om du inte har det kan du skriva ut, fylla i för hand och skicka in ansökan nedan till Falu kommun, 791 83 Falun.

Ansökan att skriva ut och fylla i för hand. Här ansöker du utan e-leg. Word, 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, t ex rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.

www.falun.se Länk till annan webbplats. finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.

www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Blå: kommunala vägar - kan söka kommunalt bidrag
Rött: Trafikverkets vägar - bidrag kan sökas hos Trafikverket
Grönt: Enskilda väghållare

Sidan uppdaterad 2022-04-27