Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Riktvärden för buller

Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ( FoHMFS 2014:13) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Det finns även en handbok till de allmänna råden Länk till annan webbplats..

För att buller ska räknas som olägenhet måste ljudstörningen vara återkommande och överskrida Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller.

Riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån, 30 dBA, gäller kontinuerliga störningar som till exempel en fläkt. Den ekvivalenta nivån (dygnsmedelvärdet) är medelvärdet av bullret under ett normalt dygn.

Riktvärdet för maximalt buller 45 dBA avser kortvarigt högt ljud som slagljud. Maximalnivån anger den högsta ljudnivån vid en bullerhändelse.Ljud med hörbara tonkomponenter bedöms oftast strängare. Nivåer ner till 25 dBA, ekvivalentnivå, kan uppfattas som störande.

Sidan uppdaterad 2020-09-02