Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Radon-nybygge eller försäljning

Du måste själv ta reda på om det finns risk för höga radonvärden i din nya bostad.

Kartan visar markradon. Du kan söka din adress och se om huset ligger i ett område med höga radonvärden.

Visa större karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du köper hus

Det är köparen själv som måste övertyga sig om att huset inte har radonproblem. Radon betraktas inte som ett dolt fel. Anlita därför en mäklare som hjälper till med att ordna en mätning, eller beställ en själv om köpet görs upp utan mäklare. Se till att du får ett protokoll på radonmätningen.

Ibland finns varken tid eller möjligheter till en mätning. Då kan du begära att köpekontraktet ska innehålla en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och som anger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas. Om du anlitar en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning bör denne kontrollera om det finns blåbetong i huset, dess eventuella gammastrålning och var i så fall blåbetongen finns.

När du bygger nytt

Idag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det skulle kunna utgöra någon nämnvärd radonrisk, men marken bör du alltid ta hänsyn till. På 80 procent av Sveriges yta riskerar man att få radonproblem om husen inte är väl utförda. Låt byggherren undersöka markförhållandena eller bygg radonsäkert.

Sidan uppdaterad 2020-06-17