Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avgifter och taxor

Aktuella prisuppgifter för vatten, avlopp och el får du genom att kontakta Falu Energi & Vatten, telefon 023-77 49 00.

Att bygga hus är en lång process - här kan du ta del av Konsumentverkets information: Konsumentverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad kostar ett bygglov?

När du ansöker om bygglov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

  • Prövning av bygglov
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är.

Bygglovtaxa - vad kostar bygglov?PDF

Om du behöver beställa en nybyggnadskarta tas också en avgift ut för att upprätta denna.

Nybyggnadskarta

Inom områden med  detaljplaner kan en planavgift ut i samband med bygglov.

Eget avlopp

Du behöver söka tillstånd hos kommunen när du inrättar en avloppsanläggning med vattentoalett  eller ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. Om avloppsanläggning enbart är för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) räcker det oftast att du skickar in en anmälan

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Avgift för ansökan och anmälan av enskilt avloppWord

Ansökan om dispens från strandskydd

Om du vill ansöka om dispens från strandskyddet så får du betala en avgift som täcker kommunens kostnad för handläggningstiden. Avgiften går efter en taxa för timkostnaden som kommunfullmäktige har beslutat.

Avgift för prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserWord

Sidan uppdaterad 2017-11-07