Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handläggning av ditt ärende

Enligt nya plan- och bygglagen ska byggnaden och tomtens tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om hur din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns.

Kravet på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gäller inte för fritidshus med högst två bostäder.

Även byggnadens lämplighet för sitt ändamål prövas, exempelvis ska en bostad inrymma vissa vissa grundläggande bostadsfunktioner såsom hygienrum, kök och sovrum. Detta ställer högre krav på utförliga och tydliga ritningar än tidigare.

Planritningar måste numera vara möblerade till en högre grad för att en prövning ska kunna göras. 

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för, måste du göra en anmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus konstruktion eller planlösning.

Vem är handläggare för mitt ärende?

När ditt ärende är diariefört skickar vi ut en bekräftelse på mottagen ansökan. På bekräftelsen står vem som är handläggare och vilket diarienummer ditt ärende har. Om du har frågor i ärendet ska du kontakta Falu kommuns kontaktcenter på tel: 023-830 00 eller e-post: kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2017-06-27