Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkering på Regementet

Parkeringsnorm

Enligt plan- och bygglagen måste fastighetsägaren ordna parkering för sin fastighet.

Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange i vilken omfattning fastighetsägarna ska ordna parkering.

Som stöd har vi en så kallad parkeringsnorm som används i detaljplanering och bygglovprövning. Där finns riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggherrar och fastighetsägare så att en rimlig efterfrågan på parkering kan tillgodoses.

Nedan hittar du länk till kommunens parkeringsnorm.

Parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2014-03-13, § 64.

Parkeringsnorm_for_bil_och_cykel_for_Falu_kommun.pdfPDF

Sidan uppdaterad 2017-08-08