Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Komplementsbyggnader

En komplementsbyggnad är en byggnad på tomten som inte sitter ihop med huvudbyggnaden. Det kan till exempel vara ett garage eller ett förråd. Den får inte dominera över huvudbyggnaden.

Komplementsbyggnader kräver bygglov. Undantag är Friggebodar och Attefallshus.

Inom planlagt område är det detaljplanen som styr hur många, hur höga och hur stora komplementbyggnaderna får vara. Placeringen på tomten styrs också av detaljplanen.

Bor du inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov.

Bygglov, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta hjälp av vår Bygglovsguidelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor du utanför område med sammanhållen bebyggelse får du som har en- och två bostadshus bygga komplementbyggnader om högst 50 kvadratmeter utan bygglov. De måste dock byggas nära bostadshuset och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte din granne ger sitt medgivande till det.

Sidan uppdaterad 2017-06-27