Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkgatan på 1910-talet från sydost med kvarteret Kämparvet i förgrunden.

Parkgatan på 1910-talet från sydost med kvarteret Kämparvet i förgrunden. Foto Dalarnas museum.

Kämparvet

Kämparvet nämns första gången 1533 som en bergsmansgård. Man vet att 1593 låg här en prästgård i vilken herr Hans i Kämpare bodde. Denna byggnad blev sedan flyttad till gruvan och inredd till bergmästareboställe.

Området var nästan helt obebyggt fram till slutet av 1800-talet. Här hade faluborna beten och odlingar. På 1860-talet byggdes Promenaden med en planerad sträckning mellan den nya järnvägsstationen och Stora Kopparbergs kyrka. Förebild var de nyanlagda boulevarderna i Paris.

1874 kom en ny byggnadsstadga som förelade alla städer att upprätta stadsplaner. Brandsäkerhet och hygien skulle genomsyra planeringen. Till bestämmelserna bifogades också mönsterplaner med stora tomter, breda gator och med bostadshus som låg något indragna på tomten. Helt i enlighet med detta fastställdes 1881 en ny stadsplan för Falun där området väster om Promenaden ingick, och enligt stadgans bestämmelser gjordes gatorna 12 meter breda och husen lades sex meter från tomtgräns. 1897 tillkom en stadsplan för området öster om Promenaden med liknande bestämmelser.

Dagens bebyggelse

Området bebyggdes utmed Promenaden och Bergmästaregatan med större flerfamiljsvillor, de flesta numera rivna och ersatta med hyreshus från sent 1950-tal till 1980-tal. Flera av villorna i den östra delen, som uppfördes i början på 1900-talet, är ritade av Klas Boman och präglade av tidens aktuella arkitekturstil, jugend. Dessa stora tomter är omgivna av ett lågt staket eller en häck. På varje tomt finns i regel bara en enda stor byggnad. I detta område finns många träd varför det ger ett mycket grönt intryck. I kvarteren som förnyats med flerfamiljshus bevaras äldre praktträd från tiden då de stora flerfamiljsvillorna fanns kvar.

Utsikt från Kullen över Kämparvet och Promenaden.

Utsikt från Kullen över Kämparvet och den nyanlagda Promenaden som ses med sina björkar i bildens mitt. Den vita stenbyggnaden i bakgrunden är det nyuppförda läroverket. 1870-tal. Foto Dalarnas museums arkiv.

Kämparvet 2.

Kämparvet 2, 2011.

Vitt hus.

Lasarettet 13, före detta Tingshuset, 2011.

Gammalt gult hus.

Kämparvet 4, 2011.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Grupp 1 - grön

Falu arbets- och försörjningsinrättning, “Nisserska huset”

Stor tegelhus.

Lasarettet 13 (Tingshusgatan 4)

I ett tidigt skede var fattigvården en kyrklig angelägenhet. Barmhärtighet skulle visas de fattiga. För de sjukliga byggdes hospital. Faluns första hospital byggdes i början på 1600-talet vid Stora Kopparbergs kyrka. På 1770-talet byggdes ett nytt hospital på nuvarande länsstyrelsens tomt. Gruvarbetaränkor fick ofta rätt att öppna krog som ett slags änkepension. På 1830-talet byggdes ett fattighus vid Hyttgatan, på nuvarande brandstationens tomt. Det ersatte ett äldre fattighus på Blindgatan 8. De fattiga skulle i så stor utsträckning som möjligt försörja sig själva.

Falu arbets- och försörjningsinrättning, nuvarande Nisserska huset, uppfördes 1896 efter ritningar av stadsarkitekten Erik Hedin i Gävle. Här bodde 80 fattiga och 27 sjuka samt ett antal psykiskt sjuka som var inlåsta i sina celler. Inrättningen innehöll bland annat ångkök, verkstadsrum, tvättstuga, bakrum och mangelbod, bostad, logement, arbetsrum, kyrksal, förrådsrum och ett ånguppvärmt torkrum samt ett ångpannerum för centraluppvärmning. Byggnaden har ett stort kultur-, teknik- och socialhistoriskt värde.

Grupp 2 - röd

 • Björken 8 (Parkgatan 5), f d Dalarnas Försäkringsbolag 1935, arkitekt sannolikt Gustaf Clason, Stockholm.
 • Kämparvet 2 (Parkgatan 15), villa 1907, nu flerbostadshus, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Kämparvet 4 (Parkgatan 9), villa 1912, nu barndaghem, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Lasarettet 13 (Parkgatan 21), f d tingshus 1910, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Lasarettet 14 (Vasagatan /Vallmansgatan 6), två flerbostadshus 1923, arkitekt Klas Boman, Falun
Gult gammalt hus.
 • Tingshuset 4 (Parkgatan 17), villa 1908, arkitekt Carl Westman, Stockholm.
 • Tingshuset 5 (Vallmansgatan 11), villa 1913, arkitekt Klas Boman, Falun.

Grupp 3 - gul

 • Kransen 12, tre flerbostadshus 1968, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Kämparvet 3, villa 1909, nu flerbostadshus, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Kämparvet 11, tre flerbostadshus 1956, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Linden 9, 10 och 11, sex flerbostadshus 1960, arkitekt Ola Onshagen/HSB, Stockholm.
 • Linden 12, tre flerbostadshus 1968, arkitekt Josef Knautz/HSB, Stockholm.
 • Tingshuset 11, villa 1915, arkitekt Klas Boman, Falun.

Arkitektoniskt intressant byggnad - lila

 

Domstolsbyggnaden

Vit byggnad.

 

 

 

 

Kullen 1 (Kullen 4) Uppförd 2004 och tillbyggd 2011 efter ritningar av arkitekt Kurt-Evan Sonehag, SWECO, Falun

Sidan uppdaterad 2020-08-18