Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Färgglada flerbostadshus.

Trapplan, 2011.

Lustigknopp

Hit till ”Knoppen” drog sig faluborna när man ville koppla av i naturen och njuta av den friska luften högt ovanför den smutsiga staden. Här fanns i slutet av 1800-talet en dansbana, som givit området dess namn. Området domineras idag av flerfamiljshus i tre våningar, uppförda på 1940-, 50- och 60-talen. Några flerfamiljshus i kvarteret Soltofta byggdes i början på 1970-talet och ersatte en större villa med samma namn.

Tegelhus, flerbostadshus.

Tallbacksvägen (kvarteret Tranbäret), 2011.

Svartvit bild på flerbostadshus.

Hörnet Linnévägen (i förgrunden) och Lustigknoppsvägen, ca 1950. Foto efter vykort.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Grupp 1 - grön

Pumphuset.

Pumphus

Falun 5:2 (Lustigknoppsvägen)
I samband med att ett vattenverk anlades i Falun uppfördes ett pumphus år 1898 i slutet på Lustigknoppsvägen. Pumphuset är timrat och har en utformning i nationalromantisk dalastil.

Rund kiosk.

Kiosk (flyttad)

Falun 5:2 (Manhemsvägen 1)
Rund kiosk i trä, uppförd i funkisstil 1949 med i huvudsak bevarad ursprunglig utformning. Ritad av arkitekt Per Olsson, Falun.

Trähus i falurött och gult.

Gamla Lustigknopp

Kyrkbacken 27 (Gamla Lustigknopp 1)
Flerfamiljshus uppfört 1903 i snickarglädjestil. Har en väl bevarad exteriör och interiör. Före utbyggnaden av det intilliggande radhusområdet fanns här ett flertal byggnader av denna karaktär uppförda kring sekelskiftet 1900. Det idag enda kvarstående huset är Gamla Lustigknopp. Till bostadshuset hör ett samtida uthus.

Grupp 2 - röd

 • Slånbäret 3 (Polhemsvägen 16), tvåbostadshus ca 1900.
 • Slånbäret 13 (Polhemsvägen 14), tvåbostadshus ca 1900.
 • Slånbäret 16 (Polhemsvägen 18), villa ca 1900.

Grupp 3 - gul

 • Bikupan 7, 18, 19, Knoppen 1, Kyrkbacken 71- 74, Soltofta 19, sexton flerbostadshus 1944-47, arkitekter Erik Hagwall, Nils Lindberg, Curt Strehlenert, Sven Wallander & Axel Grape/HSB:s Riksförbunds arkitektkontor.
 • Blåbäret 1, Slånbäret 1, Tranbäret 2, sex flerbostadshus 1954, arkitekter Curt Strehlenert och Björn Lönegren/HSB:s arkitektkontor.
 • Hundlokan 3, 4, två flerbostadshus 1959, arkitekt Georg Varhelyi, Stockholm.
 • Knoppen 1, se ovan.
 • Kungsljuset 1, tre flerbostadshus 1953, arkitekter Curt Strehlenert och Yngve Magnusson/HSB:s Riksförbunds arkitektkontor.
 • Kungsljuset 3, bostadshus 1954 för personal vid Landstinget, arkitekt Åke Mosseby, Falun.
 • Kyrkbacken 71-74, se ovan.
 • Slånbäret 1, se ovan.
 • Slånbäret 17, två flerfamiljshus 1987, Hus- och planarkitekterna, Falun.
 • Soltofta 19, se ovan.
 • Soltofta 34, tre flerfamiljshus 1969, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Tranbäret 2, se ovan.
Sidan uppdaterad 2020-08-20