Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Villa Bergalid. Äldre foto, Dalarnas museums arkiv.

Villa Bergalid. Äldre foto, Dalarnas museums arkiv.

Villastaden

Stadsdelen var i äldre tider praktiskt taget obebyggd. På 1640-talet fanns här tre bergfrälsegårdar benämnda “Wråå”. På 1717 års karta redovisas några gårdar längs Villovägen (Villavägen), medan området för övrigt tycks ha varit hagmark och “stenige tächter med kråkbär rijs beväxte”.

Värdshuset Villan

Värdshuset Villan, färglagt foto, ca 1870. Dalarnas museums arkiv.

Vid Villavägen låg under 1800-talet utvärdshuset Villan, varifrån faluborna enligt gängse tal “gick i fyllan och villan”. Värdshuset upphörde 1883 och blev senare under någon tid godtemplarnas högborg. 1891 såldes byggnaden och revs året därpå varefter ett nytt bostadshus uppfördes på samma grund. Utvärdshuset Manhem, numera förskola, ligger kvar vid Svärdsjögatan/Värdshusvägen. Det nya villaområdet började bebyggas åren kring 1900 och en av de första villorna var disponenten Erik Johan Ljungbergs egen slottsliknande bostad, Villa Bergalid. Under 1900-talets tre första decennier uppfördes i Villastaden en rad tidstypiska

Granvägen 11

Granvägen 2011.


Hans Järtas väg 2011

Hans Järtas väg 2011

och ståtliga villor, flera av dem ritade av stadsarkitekten Klas Boman. Landstinget och Bergslaget uppförde flera bostäder för sina anställda. I början på 1960-talet uppförde Kopparstaden vid Manhemsvägen fem stycken lägre punkthus med hyreslägenheter. Skogskyrkogården anlades efter ritningar av stadsarkitekten Erik Lundgren och invigdes 1938. Den har senare utvidgats i etapper.

Nuvarande bebyggelse

Den nuvarande bebyggelsen är i stort den ursprungliga. Det är större villor på stora lummiga tomter omgivna av häckar eller staket. Bebyggelsen präglas av en rik arkitektonisk utformning och individualitet. De flesta husen är i trä eller reveterat trä och har två våningar. Villorna karaktäriseras av olika arkitekturstilar alltifrån jugend, nationalromantik och nyklassicism till funktionalism.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Grupp 1 - grön

Villa Bergalid

Villa Bergalid

Bergalid 25 (Bergalid 4)
1902 uppförde Stora Kopparbergs Bergslags AB:s dåvarande disponent Erik Johan Ljungberg sitt magnifika palats i “amerikansk miljonärsstil” i en dåtida utkant av Falun med magnifik utsikt över staden. Arkitekt var Nils Nordén, Gävle. Alltsedan 1923 äger Frimurarelogen villan.

Villa Hansson

Villa Hanson

Bergalid 12 (Värdshusvägen 1)
Villa uppförd 1963 och ritad av byggherren arkitekt Jack Hanson. Villan är unik i sitt slag i Falun och inspirerad av japansk byggnadskonst och av den amerikanske arkitekten Frank Lloyd Wright. Villan har bevarat sin ursprungliga gestaltning såväl exteriört som interiört.

Gamla ättiksfabriken

Gamla ättiksfabriken

Lallarvet 1 (Vasagatan 42)
Till bergmästare Clas Wallmans park i Lallarvet hörde ett magasin från 1800-talets början. Under åren 1837–79 fanns här den första ättiksfabriken i Falun som hade startats av J W Bolin.

Villa Ljung

Villa Ljung

Lallarvet 23 (Villavägen 15) Byggnaden uppfördes 1896 av disponenten Erik Johan Ljungberg och beboddes av hans två systrar. Villan är ritad av arkitekt E L Holmgren. Fasaderna är klädda med tjärat spån och taket är belagt med skiffer. Huset moderniserades 1948 och då tillkom perspektivfönstren. Villan är stadens mäktigaste i fornnordisk stil.

Villa Gottliebsson

Villa Gottliebsson

Villan 4 (Lorichsvägen 7)
Villan uppfördes 1914 av häradsskrivare Sven Gottliebsson. Arkitekt var Edward Dahlbäck, Falun. En välbevarad villa av nationalromantisk karaktär och med inslag av jugend.

Villa Westholm

Villa Westholm

Villan 7 (Villavägen 14)
Huset uppfördes 1902 av Alfred Westholm, lektor vid Falu läroverk 1900–28. Arkitekt var stadsarkitekt Klas Boman, Falun. En välbevarad jugendvilla med nationalromantiska inslag.

 

Grupp 2 - röd

 • Bergalid 29-30 (Bergalid 8 A, 8 B), parhus 1920-tal.
 • Bergalid 31-32, (Bergalid 7 A, 7 B), parhus 1920-tal.
 • Bergalid 33-34 (Bergalid 6 A, 6 B), parhus 1920-tal.
 • Bergalid 35 (Bergalid 4 B), villa 1959.
 • Bergalid 36 (Bergalid 4 A), villa 1959.
 • Bergalid 38 (Bergalid 3), villa 1920-tal.
 • Bergalid 39 (Bergalid 2 D), villa 1923.
 • Bergalid 40 (Linnévägen 4), villa 1920-tal.
 • Bergalid 41 (Bergalid 2 B), villa ca 1930.
 • Blåklinten 1 (Granvägen 9), villa 1939.
 • Blåklinten 3 (Granvägen 3), tvåfamiljsvilla 1923, arkitekt Klas Boman, Falun
 • Blåklinten 4 (Villavägen 2), villa 1920, arkitekt John Åkerlund, Stockholm.
 • Blåklinten 9 (Granvägen 1), villa 1923, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Daljunkaren 2 (Vasagatan 35), flerbostadsvilla 1923, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Daljunkaren 16 (Daljunkaregatan 10), flerbostadshus – gatu- och gårdshus. Gatuhuset uppfört ca 1900, arkitekt Klas Boman, Falun. Gårdshuset äldre och till- och ombyggt i etapper, bl a 1923.
 • Daljunkaren 19 (Vasagatan 33), villa 1923.
 • Daljunkaren 20 (Vasagatan 31), villa 1920, arkitekt Edward Dahlbäck, Stora Tuna.
 • Daljunkaren 21 (Vasagatan 29), villa 1925, arkitekt Per Olsson, Falun.
 • Falun 6:1 (Värdshusvägen 2), f d utvärdshuset Manhem, okänt byggnadsår (ca 1800).
 • Falun 6:2 (Stenmursvägen 13), Skogskapellet 1937, arkitekt Erik Lundgren, Falun. Tillbyggt 1957 och 1968, arkitekt Erik Lundgren, Falun. Senast tillbyggt 1985.
 • Konvaljen 4 (Granvägen 2), villa 1920, arkitekt Anders Holmkvist, Falun.
 • Konvaljen 5 (Granvägen 4), villa 1923.
 • Konvaljen 6 (Granvägen 6), villa 1937, arkitekt Per Olsson, Falun.
Gul villa Falun


 • Lallarvet 2 (Villavägen 13), villa 1920, arkitekt Edward Dahlbäck, Stora Tuna, flygel 1931, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Lallarvet 25 (Villavägen 11), villa 1924, arkitekt Allan Wiberg, Stockholm.
 • Linnéan 4 (Granvägen 12), villa ca 1920.
 • Linnéan 5 (Granvägen 14), villa ca 1920.
 • Linnéan 9 (Lorichsvägen 8), villa ca 1965, arkitekt Åke Sjöman, Leksand.
 • Linnéan 10 (Linnévägen 11), villa 1911, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Linnéan 13 (Lorichsvägen 6), villa 1960, arkitekt Åke Sjöman, Leksand.
 • Linnéan 16-17 (Villavägen 10, Lorichsvägen 2), villa ca 1905, nu flerbostadshus, arkitekt Klas Boman, Falun. Ombyggnation 1932 efter ritningar av arkitekt Gustaf Clason 1931, Stockholm.
 • Riddarsporren 8 (Sohlbergs väg 5), villa 1979, arkitekt Carl Nyrén, Stockholm.
 • Villan 2 (Linnévägen 19), villa 1922, arkitekt Anders Holmkvist, Falun.
 • Villan 3 (Linnévägen 15), villa 1908, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Villan 9 (Villavägen 20), villa 1911, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Villan 12 (Hans Järtas väg 2), villa 1909, arkitekt J A Stamberg, Falun.
 • Villan 16 (Hans Järtas väg 10), tvåfamiljsvilla 1902.
 • Villan 19 (Hans Järtas väg 16), tvåfamiljsvilla 1926, arkitekt Per Olsson, Falun.
 • Villan 21 (Hans Järtas väg 14), villa ca 1900.
 • Villan 23 (Hans Järtas väg 12), villa 1910, arkitekt H Westlund, Falun.
 • Vårliden 3 (Hans Järtas väg 7), villa 1952, arkitekt Åke Sjöman, Leksand.
 • Vårliden 4 (Hans Järtas väg 5), villa 1952, arkitekt Sture Frölén, Stockholm.
 • Vårlidsskolan 1 (Vårlidsvägen 6), villa ”Vårliden” ca 1884, senare småskola, nu flerbostadshus.

Grupp 3 - gul

 • Bergalid 2-11, radhus 1962, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Bergalid 26, bostadshus ”Perstorp”, okänt byggnadsår (1800-talets andra hälft).
 • Blåklinten 2, tvåfamiljsvilla 1924.
 • Blåklinten 5, villa 1925, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Blåklinten 6, flerbostadshus 1935.
 • Daljunkaren 9, två flerbostadshus 1950, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Daljunkaren 10, flerbostadshus mot gatan 1950, arkitekt Erik Lundgren, flerbostadshus på gården okänt byggnadsår (ca 1900).
 • Daljunkaren 11, villa 1950, arkitekt Rune Martinsson, Falun.
 • Daljunkaren 17, villa 1902, arkitekt Klas Boman, Falun. Ombyggt till flerbostadshus 1955, arkitekt Viking Göransson, Falun
 • Konvaljen 1, tvåfamiljsvilla 1923, arkitekt Karl V Frelin.
 • Konvaljen 9, tvåfamiljsvilla 1923, arkitekt Anders Holmkvist, Falun.
 • Lallarvet 2, två stycken garage 1925.
 • Lallarvet 4, villa 1933, arkitekt Hans Skoglund, Stockholm.
 • Lallarvet 20, flerbostadshus 1949, arkitekt Erik Lundgren, Falun.
 • Lallarvet 26, villa 1920, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Linnéan 3, villa ca 1920, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Linnéan 19, villa ca 1920.
 • Linnéan 20, villa ca 1920.
 • Linnéan 21, villa ca 1915.
 • Mandelblomman 11-16, sex enbostadshus 1955, arkitekt Nils Bimer.
 • Manhem 1 och 3, fem flerbostadshus 1960, arkitekt Jack Hanson, Falun.
 • Villan 1, villa 1915, arkitekt E L Holmgren.
 • Villan 4, uthus.
 • Villan 6, villa 1905, arkitekt Klas Boman, Falun.
 • Villan 8, villa 1918.
 • Villan 10, tvåfamiljsvilla 1900, ”Villa Hübinette” och ett mindre bostadshus.
 • Villan 11, tvåfamiljsvilla 1911, arkitekt J A Stamberg, Falun.
 • Villan 14, tvåfamiljsvilla 1924.
 • Villan 22, villa 1963.
 • Villan 36, villa 1916, arkitekt Edward Dahlbäck, Stora Tuna.
 • Vårliden 8, tvåbostadshus 1921.
Sidan uppdaterad 2022-08-10