Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Strandskydd

Strandskyddet gäller generellt längs stränderna av alla sjöar och vattendrag. För att få uppföra nya byggnader eller anordningar inom det strandskyddade området krävs en dispens. Det är inte heller tillåtet att ändra befintliga byggnader till nytt ändamål. 

Det generella strandskyddet omfattar ett område av 100 meter från strandlinjen räknat. Det gäller både på land och i vatten. Vid några av Runns och Logärdens öar är strandskyddet utökat. Här kan det sträcka sig upp till 300 meter från stranden.

Syftet med strandskyddet är att på lång sikt trygga allmänhetens tillgång till stränderna. Det ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

Strandskyddsdispens

Det finns i vissa fall möjlighet att medge undantag från bestämmelserna. Men för att du ska beviljas dispens krävs det att det finns särskilda skäl. Den planerade åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syfte.

Blankett för att ansöka om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handlingar som ska lämnas in med ansökan:

  • Måttsatt situationsplan länk 
  • Ritning och beskrivning på det som ska göras
Sidan uppdaterad 2016-09-05