Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falugatan

Årummet

Senaste nytt:

2017-11-07

Gator är öppnade för gång- och cykeltrafik

Nu är alla gator (Falugatan, Östra Hamngatan, Stigaregatan) öppnade för gång- och cykeltrafik. Vi kommer vänta med att öpnna för biltrafik eftersom anmärkningar på besiktningen först måste åtgärdas.
 

Vi bygger om delar av årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Vi öppnar upp staden mot ån och skapar plats för mötet.

Området som kommer att byggas om i första skedet är Falugatan, delar av Stigaregatan och Myntgatan. Även Östra Hamngatan, mellan Falugatan och Vattugränd, kommer att få ett nytt utseende. Målet är att det mesta ska vara klart november 2017.

Nya gång- och cykelstråk

En viktig del av projektet är satsningen på nya gång- och cykelstråk. Falugatan och Östra Hamngatan blir anpassade för gående och cyklister. Huvudcykelstråken på Falugatan och Stigaregatan ska tydligöras och säkrare gång- och cykelpassager skapas. Även på Myntgatan byggs en säkrare gång- och cykelväg.

Allmänheten har påverkat utformningen

Projektet har genomfört en medborgardialog/idéinsamling 2013/2014. De förslag och synpunkter som då kom in har funnits med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur har legat till grund för projekteringen. Samråd har också skett med kommunala nämnder, fastighetsägare och handlare.

Sidan uppdaterad 2017-11-07