Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falugatan

Årummet

Senaste nytt:

2017-05-19
Från fredag 19 maj är Falubron åter öppen för gång- och cykeltrafik. Bron kan dock behöva stängas av under någon dag framöver vilket gör att vi då behöver leda om gående.

2017-05-11
Falu Energi & Vatten genomför ledningsarbeten på Falugatan. De har börjat gräva på Östra Hamngatan och jobbar sig in mot Holmgatan. På grund av arbetet kommer korsningen Falugatan/Östra Hamngatan vara helt avstängd för trafik under ca 2 veckor med start den 2 maj. Det innebär att boende och verksamheter till Falugatan behöver åka in från Trotzgatan. Östra Hamngatan stängs vid Fisktorget, men är öppen fram till Falugatan för fordon med tillstånd. Hela ledningsarbetet beräknas ta mellan 4-8 veckor.

Vi bygger om delar av årummet för att skapa en attraktivare och mer levande del av Faluns stadskärna för såväl Falubor som turister. Vi öppnar upp staden mot ån och skapar plats för mötet.

Området som kommer att byggas om i första skedet är Falugatan, delar av Stigaregatan och Myntgatan. Även Östra Hamngatan, mellan Falugatan och Vattugränd, kommer att få ett nytt utseende. Målet är att det mesta ska vara klart november 2017.

Nya gång- och cykelstråk

En viktig del av projektet är satsningen på nya gång- och cykelstråk. Falugatan och Östra Hamngatan blir anpassade för gående och cyklister. Huvudcykelstråken på Falugatan och Stigaregatan ska tydligöras och säkrare gång- och cykelpassager skapas. Även på Myntgatan byggs en säkrare gång- och cykelväg.

Allmänheten har påverkat utformningen

Projektet har genomfört en medborgardialog/idéinsamling 2013/2014. De förslag och synpunkter som då kom in har funnits med som en del i underlaget till gestaltningsprogrammet som i sin tur har legat till grund för projekteringen. Samråd har också skett med kommunala nämnder, fastighetsägare och handlare.

Sidan uppdaterad 2017-05-19