Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna vid pool.

Följ simhallsprojektet

Hur badar du om 20 år? Äntligen är det dags att bygga om, bygga till eller bygga ut vår älskade simhall. Eller kanske bygga en helt ny? 1968 drog den här processen igång senast, och under 1972 stod den nuvarande simhallen klar. Nu är det dags igen.

Fokusgrupper och enkät

Under vintern 2017 genomförs fokusgrupper runt om i kommunen, resultatet från dessa grupper presenteras löpande gentemot styrgrupp och politiken inför kommande beslut, våren2017. Självklart presenteras en sammanfattning av enkätsvaren även här på falun.se
Även du kan bidra med din åsikt genom att fylla i en enkät som du hittar här.

Dialogmöten

Alla höstens dialogträffar har nu ägt rum, du hittar en sammanfattning från träffarna här.

Tidplan, simhallsprojektet

  • Höst 2016 – Möten för medborgare, politiker och andra intressenter. Dialog på många plan kring vad, var, när och hur. Förbereda alla intressenter för kommande beslut.
  • Januari 2017 - Första politiska inriktningsbeslut om nya simhallens innehåll.
  • Februari/mars 2017 - Fokusgrupper och enkät.
  • Juni 2017 – Beslut om att det ska göras en satsning på ny simhall/ombyggnation av simhall.

  Organisation

  Simhallen kommer att byggas och ägas av Lufab. Projektorganisationen för byggnationen kommer att ledas av Lufab. Kultur och fritidsnämnden är beställare av de funktioner i simhallen som skall finansieras med skattemedel. Lufab kan komma att hitta andra beställare/hyresgäster för andra funktioner som kan finansieras på kommersiella grunder.

  Sidan uppdaterad 2017-11-28