Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt: 2018-05-09

Arbetet med etapp 4 flyter på, det går framåt som planerat och under våren/sommaren byggs:

  • ny infart från Tallenleden, inklusive ett vänstersvängskörfält, till området. Ett av stigningsfälten blir avstängt under byggtiden.
  • gator, gång- och cykelvägar och en lekpark.
  • I nedersta delen av området är vatten, avlopp och fjärrvärme lagd.
  • Arbetet med att spränga berg där gatan ska ligga fortsätter.

Fläsk Minas torg, etapp 3, byggs klart under våren/somaren 2018.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar. Etapp 1a, 1b, 2 och 3 är färdigbyggda.

Illustrationskarta över Lilla KällvikenPDF

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge ca 5 km från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter. En första omgång tomter i etapp 4 planeras att släppas till tomtkön hösten 2018 med tillträde i början av 2019. En gruppbostad kommer att byggas av Falu kommun, troligtvis under 2019.

Läs mer om kommunala tomter

Läs mer om privata tomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.


Sidan uppdaterad 2018-06-14