Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om Lilla Källviken

Här hittar du svar på en del frågor om Lilla Källviken.

 • Kommer jag som boende att störas av byggnationerna?

  Till och från kan du bli störd beroende på vilken typ av arbete som pågår. Generellt gäller att tung trafik med material till och från byggarbetsplatsen kommer att köra på gatorna och att grävmaskinerna kommer att höras. Mer trafik gör att det blir trängre på gatorna och mer trafikbuller. Schaktarbetena låter/bullrar och eventuell bergsprängning låter.Flyttar du in i ett område där byggnation pågår så får du ta i beräkning att det kommer att vara lite stökigt tills alla gator och hus är färdigbyggda.
 • Hur kan jag köpa en tomt i Lilla Källviken?

  Genom att ställa dig i kommunens tomtkö för tomter på kommunal mark eller kontakta Myresjöhus för tomter som ägs av OBOS Mark AB.Läs mer om den kommunala tomtkön
 • När börjar gatorna i etapp 4 att byggas?

  Etapp 4 beräknas att sätta igång under januari 2018.
 • Kommer det att byggas någon lekpark?

  En lekpark byggs i kommande etapp 4. Den blir områdets stora egentliga lekpark. Grusplanen ska också kompletteras med fotbollsmål sommaren 2017.I anslutning till den stora dagvattendammen (som kallas ”cirkeln” av de boende) kommer en enklare form av lekutrustning att uppföras. Förhoppningsvis hösten 2017. Förskolans lekplats får även användas när förskolan inte är öppen.
 • Varför har träden tagits ned efter vägen mot Citygross?

  Träden är nedtagna för att ge plats åt en bullervall, påbörjas 2017 och blir färdig inom några år.
Sidan uppdaterad 2017-08-24