Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En liten hund i koppel på en gräsmatta

Hundar

Som hundägare har du ett stort ansvar för din hund, men också ett ansvar gentemot omgivningen och för samhället i stort.

Regler för kopplade hundar

Enligt de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Falu kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska man hålla sin hund kopplad på offentlig plats inom detaljplanelagt område och på begravningsplatser/kyrkogårdar, kommunala bad/ lekplatser, Åsbobacken, anlagda parker, motionsspår/ idrottsanläggningar, skolgårdar, offentliga platser i bostadsområden samt marken på fastigheterna Falun 8:1 och Falun Främsbacka 2:26. Hundar ska alltid hållas kopplade på utomhusidrottsanläggningar och motionsspår. I bilaga 1.1-1.3 i ordningsföreskriften finns ytterligare områden som ska jämföras med offentlig plats.” På badplatser gäller speciella regler för hundar.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar dessutom hållas kopplade i områden där det finns vilt. Under resten av året måste hunden hållas under uppsikt och får inte springa löst okontrollerat.

En okopplad hund ska alltid ha ett halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt. 

Störande hundar

Polisen är tillsynsmyndighet över de lokala ordningsföreskrifterna. Det är också polisen du ska vända dig till om du har problem med hotfulla eller aggressiva hundar.

En hund som skäller under längre perioder eller med täta intervall kan anses orsaka olägenheter för människors hälsa enligt miljöbalken.

Under dagtid får du acceptera att du hör grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning. 

Regler att förhålla sig till som hundägare (Svenska kennelklubben) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Får du inte gehör hos hundägaren eller inte får kontakt med denna, så kan du vända dig till miljöavdelningen för att få hjälp. E-tjänst för klagomål eller ifyllningsbar blankett hittar du här: Länk till självservicesida Länk till annan webbplats.

Det är bra om du har dokumenterat hur ofta och omfattande störningen är. Det behövs för att göra en bedömning om störningen är en olägenhet enligt miljöbalken.

Sidan uppdaterad 2024-05-06