Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Isolering

En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.

Ett bra isolerat hus behöver mindre energi till uppvärmning, vilket ger låga uppvärmningskostnader. Ett svenskt genomsnittshus släpper ut ca 15 procent av värmen genom taket.

Tilläggsisolering av vindbjälklaget är en investering med mycket lång livslängd och som ofta är lönsam även på kort sikt. Ett gott råd är att isolera vindsbjälklaget upp till 50 centimeters tjocklek. Att tilläggsisolera ytterväggarna kan vara lönsamt om du skall renovera fasaden eller om väggen är väldigt dåligt isolerad. 

Vid nybyggnation lönar det sig att isolera ordentligt, tilläggsisolering i efterhand är kostsamt.

För att undvika risk för fuktskador när man tilläggsisolerar kan det vara viktigt att kontakta en fackman. En felaktig åtgärd kan förorsaka kondens i väggen eller taket.

Ladda ner broschyr från Energimyndigheten Att tilläggsisolera hus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-07-31