Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Isolering

En byggnadsdels isoleringsegenskaper anges i U-värde. U-värdet beskriver hur mycket värme som går ut per kvadratmeter vid en grads skillnad mellan inomhus- och utomhustemperatur.  Ett bra isolerat hus behöver mindre energi till uppvärmning, vilket ger låga uppvärmningskostnader. Ett svenskt "genomsnittshus" släpper ut ca 15 % av värmen genom taket.

Tilläggsisolering av vindbjälklaget är en investering med mycket lång livslängd och som ofta är lönsam även på kort sikt. Ett gott råd är att isolera vindsbjälklaget upp till 50 centimeters tjocklek. Att tilläggsisolera ytterväggarna är oftast lönsamt om du skall renovera fasaden, om väggen inte är väldigt dåligt isolerad. 

Vid nybyggnation lönar det sig att isolera ordentligt, tilläggsisolering i efterhand är kostsamt. Vid nybyggnation bör ytterväggar ha ett U-värde på 0,16. Vindsbjälklaget bör ha ett U-värde på högst 0,1 och markplattan (grunden) bör ha ett U-värde på högst 0,2.

Det är viktigt att kontakta en fackman innan man isolerar väggar och vindsbjälklag, eftersom risken för fuktskador ökar om man gör på fel sätt.

Sidan uppdaterad 2017-06-27