Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vill du veta potentialen för att producera solenergi på ditt tak?

Med den nya solkartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och bedöma om en installation av solceller eller solfångare på ditt tak är en bra idé.

En förbättring är att den nya kartan gör en anpassad beräkning av varje enskilt hus. Dessutom har den nya kartan en bättre upplösning.

Fler områden tillkommer

Nya kartan täcker Falu tätort, Sundborn och Svärdsjö.

Vi kommer snart att komplettera den nya kartan med fler områden.

Fler områden tillkommer

Nya kartan täcker Falu tätort, Sundborn och Svärdsjö.

Vi kommer snart att komplettera den nya kartan med fler områden. Tills dess får du som bor i områden som den nya solkartan inte täcker använda den äldre solkartan.

Här hittar du den äldre solkartan Länk till annan webbplats.

Förutsättningarna att producera solenergi varierar alltid beroende på var på taket solpanelerna installeras, för maximal produktion är söderläge alltid att föredra.

Gör en preliminär beräkning på hur mycket energi du kan producera

Starta med att hitta ditt hus i kartan!

Det finns två sätt att hitta ditt hus i kartan:

  • Skriv in din adress i adressrutan eller zooma in ditt hus på kartan (du kommer att se en tabell med information som gäller för ytan som du har zoomat in).
  • Eller så kan du peka ut ditt hus på kartan med verktyget ”Välj” eller i tabellen. Då lyser det upp.

Obs! Om du redan vet var du ska sätta upp paneler gå till rubriken ”Om du redan vet var du ska sätta upp paneler (solel eller solvärme)”.

Förutsättningarna för att producera solel visas i kartan med olika färger: rött, gult och blått. Röd färg visar den bästa förutsättningen, gult visar den näst bästa förutsättningen och blått visar på dåliga förutsättningar.

För att räkna ut potentialen att producera solel använder vi oss bara av röda och gula områden.

Röd färg är klassad som ”Strålande” (S) instrålning.
Gul färg är klassad som ”Lovande” (L) instrålning.

Hur stor takyta har förutsättning att producera solel?

Börja med att titta på ditt hus. Hur ser färgdistributionen ut på taket? Finns det mycket rött och/eller gult? Sedan tittar du i kolumnen "S och L takyta (m2)" i tabellen. Där ser du hur stor yta i kvadratmeter som är lämplig att sätta upp solpaneler på. Det ska dock sägas om ytan är mindre än 6 kvadratmeter är det kanske inte en god idé att sätta upp solpaneler på ditt tak.

Hur mycket el du kan producera beror på takets förutsättningar. Så här räknar du ut hur mycket el solpanelerna kan producera under ett år:

a. Om du har minst 6 kvadratmeter takyta inom röd och gul zon (S och L takyta (m2))

Då räknar du ut hur mycket el solpanelerna kan producera under ett år, genom att:

Multiplicera värdet i kolumnen ”Energiproduktion per kvadratmeter SL (kWh)” med antalet kvadratmeter takyta du vill sätta solpaneler på.

b. Om du har minst 6 kvadratmeter takyta inom röd zon (Strålande takyta i m2 (S))

Då räknar du ut hur mycket el solpanelerna kan producera under ett år, genom att:

Multiplicera värdet i kolumnen ”Energiproduktion per kvadratmeter S (kWh)” med antalet kvadratmeter takyta du vill sätta solpaneler på.

c. Om du har minst 6 kvadratmeter takyta inom gul zon (Lovande takyta i m2 (L)))

Då räknar du ut hur mycket el solpanelerna kan producera under ett år, genom att:

Multiplicera värdet i kolumnen ”Energiproduktion per kvadratmeter L (kWh)” med antalet kvadratmeter takyta du vill sätta solpaneler på.

För att beräkna hur mycket energi du kan producera under ett år:

Multiplicera antalet kvadratmeter med värdet i kolumnen som anges i steg 2 a, b eller c alternativt solvärmekolumnen.

Använd mätverktyget nedan för att skissa upp en ruta. Du ser nu antalet kvadratmeter i kartan.

Om du funderar på att sätta upp ett solvärmesystem på taket räknar du ut hur mycket solvärmeenergi du kan producera genom att:

Multiplicera värdet i kolumn ”Energi solvärme per kvadratmeter (kWh)” med antalet kvadratmeter i kolumnen "S och L takyta (m2)".

Hur mycket du totalt skulle kunna producera på ditt tak kan du utläsa i kolumnen ”Total energiproduktion S och L (kWh).

Totalproduktion takyta

Du exporterar tabellen (spara) genom att peka på pil/knappen Alternativ och ”exportera* allt till CSV. Det blir då läsbart av Excel.

Sidan uppdaterad 2024-01-22