Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Direktverkande el

Av Sveriges småhus har över 500 000 stycken direktverkande el som uppvärmnings­form. Ytterligare några hundratusen villor har elvärme med vattenradiatorer.

Fördelen med elvärme är att den är bekväm samt att installations- och underhålls­kostnaderna är låga. Den stora nackdelen är den höga driftskostnaden, dessutom råder osäkerhet kring de framtida energipriserna. Elmarknaden är avreglerad och på sikt kan vi nog räkna med att våra elpriser kommer att närma sig den europeiska nivån, som är betydligt högre än vår.

Styrsystem

När elvärme kompletteras med en annan värmeproducerande enhet, är det viktiga att styrsystemet fungerar bra. Vanligen så regleras direktelvärme med radiatorernas termostater. I många fall är dessa gamla och fungerar dåligt. De gamla termostaterna bör då bytas mot nya elektroniska termostater som reglerar temperaturen med större noggrannhet.

Alternativt så kan ett centralt styrsystem installeras. Ett centralt styrsystem håller en jämnare temperatur ger därmed ett behagligare inomhusklimat. En viktig funktion hos ett styrsystem är att det snabbt anpassar temperaturen efter förändringar i omgivningen, t.ex. ökad solinstrålning eller om en vedkamin tänds. Om systemet snabbt stänger av elvärmen när vedbrasan tänds så undviks över­temperatur i rummet. Energibesparingen när ett centralt styrsystem installeras kan bli upp till tio procent per år, av den energi som används till uppvärmning.

Kompletterade energikällor

Elvärme kan med fördel kompletteras med en lokal eldstad som kan användas under eldningssäsongen. De automatiska pelletskaminerna blir allt populärare. Pelletskaminens effekt styrs via en termostat vilket gör att temperaturen i huset blir jämn och lätt att reglera. Dessa kaminer kan även ha en sk. vattenmantel, så att de kan producera varmt vatten till uppvärmning eller tappvarmvatten.

Lokala eldstäder som eldas med ved är mycket populära. I en kakelugn lagras värmen i den tunga konstruktionen, vilket gör att förbränningen blir effektiv, med låga utsläpp som följd.

Luftvärmepumpar, d.v.s. värmepumpar som utvinner den energi som finns i uteluften, är även de mycket populära. Fördelen är att installationen är enkel. Nackdelen är att dessa fungerar minst effektivt under kalla vinterdagar, när de behövs som mest.

Sidan uppdaterad 2018-10-09