Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Värmepump

Det finns flera olika typer av värmepumpar: bergvärme, jordvärme, luft-vatten, luft-luft eller ytvattenvärme.

Anmälan/ansökan av värmepumpsinstallation

Innan en värmepumpsinstallation görs så skall det anmälas till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Anmälningsplikten gäller inte luft- värmepumpar. Avgiften för anmälan motsvarar 3 timmars handläggningstid (se taxa för mer info). Observera att en extra avgift tas ut om miljöavdelningen behöver begära in komplettering av obligatoriska uppgifter. Blanketter och information finner du på Falu kommuns sida för självservice och blanketter.

Självservice och blanketter för värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tomtkarta som underlag för situationsplan:

Tomtkarta värmepump (arcgis.com) Länk till annan webbplats.

Borrkaxvatten ska inte släppas ut i dagvattennätet

Om du bor stadsnära och vill installera bergvärme på din fastighet, men har svårt att hantera borrkaxvattnet på ett bra sätt är det viktigt att fundera på detta tillsammans med den installatör du anlitar. Borrkaxvattnet ska inte släppas ut på kommunens dagvattenledningar, men om ingen annan möjlighet finns ska det ansökas om hos Falu Energi & Vatten. Mer information finner du på: FEV Bergvärme och dagvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenskyddsområde

Om din fastighet är inom ett vattenskyddsområde är kraven på installationen något hårdare. Exempelvis ska kollektorslangen vara av tjockare material och kollektorslangen ska märkas ut för att minimera risken för att skada slangen vid eventuella grävarbeten. Allt detta framgår i det beslut som skickas till dig efter ansökan. Om din fastighet ligger inom den inre skyddszonen för ett vattenskyddsområde är installation av värmepumpsanläggning förbjuden.

Hur fungerar värmepumpar?

En värmepump är en maskin som tar värme från ett medium med låg tempe­ratur och avger värmen vid en högre temperatur. Den kan jämföras med ett kyl­skåp, d.v.s. den hämtar värme på ett ställe och avger värme vid en högre tempe­ratur på ett annat ställe. I ett kylskåp förs värme bort från insidan på skåpet och avges på utsidan, med värmepump förs värme bort från, till exempel marken och avges till husets värme- och tappvarmvattensystem. Med kompressorns hjälp höjs temperaturen från markens ca 0 - +4 °C till + 45-50 °C.

Av den värme en värmepump avger, hämtas ca 2/3 från mark eller annan värme­källa och cirka 1/3 tillförs från den el som behövs för att driva värmepumpen. Effektiviteten på en värmepump beskrivs av värmefaktorn (COP). Om COP är 3 så innebär den att för varje enhet el som tillförs värmepumpen så avges 3 gånger så mycket värme. En kWh el till värmepumpen ger 3 kWh värme till huset. För att denna ekvation skall gå ihop måste 2 kWh hämtas från marken eller annan värmekälla, det är dessa 2 kWh som är gratis i detta fall. Kollektorn som användas för att hämta värmen måste dimensioneras så att den klarar detta värmeuttag.

Fördelar och nackdelar med värmepump

En av fördelarna med att värme sitt hus med värmepump är att det är bekvämt, normalt krävs inte mera tillsyn än en elpanna. Andra fördelar är att värmepumpen tar liten plats och att användningen av olja minskar om det är en oljepanna som byts ut (elanvändningen ökar dock vid konvertering från ved, pellets eller olja). Det är viktigt att värmepumpen dimensioneras rätt. En för stor värmepump får korta gångtider vid litet effektbehov och blir onödigt dyr vid installationen. En för liten värmepump ger inte den minskade uppvärmningskostnad som önskas. En tumregel är att välja en värmepump med en värmeeffekt på 50–75 procent av husets maximala effektbehov. Då täcks ungefär 90 procent av energibehovet för värme och varmvatten av värmepumpen.

Om huset där en värmepump installeras tidigare enbart haft självdragsventilation innebär det förutsättningarna för ventilationen förändras. Den varma skorstenen driver inte längre på ventilationen som tidigare.

En luftvärmepump är ett komplement till annan uppvärmning och ger ett betydligt mindre tillskott än en mark-/bergvärmepump. I hus som har ett litet energi­behov kan den dock så för en stor den av den totala energin till uppvärmning. Värmefaktorn på en luftvärmepump varierar med utetemperaturen, från 0 när det är riktigt kallt och till ungefär 4 i bästa driftsfallet.

Att installera en värmepump är en stor investering och den bygger in ett fortsatt elberoende i våra bostäder, något som kan bli kostsamt om elpriserna fortsätter att stiga. Jämfört med elvärme kommer en värmepump alltid att vara billigare i drift (förmodligen också jämfört med olja), men det är viktigt att även alternativen undersöks för att få ett värmesystem som passar levnadsvanor, ekonomi och husets konstruktion.

Större värmepumpsanläggningar

Om en större värmepumpsanläggning installeras, till exempel för ett flerbostadshus, är det viktigt att ha koll på mängden köldmedia som finns i anläggningen. Vid större mängder måste årlig kontroll ske av ett certifierat kontrollorgan. Rapporter från kontrollen ska lämnas in till kommunens miljöavdelning. Läs mer på sidan för köldmedier Öppnas i nytt fönster..

Text

Sidan uppdaterad 2024-06-27