Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mamma och barn vid lekpark.

Planer just nu

På den här sidan kan du se vilka planer som du kan tycka till om just nu.

Pågående planer

Småhusområdet vid Vällanstigen

Hotellentré i kvarteret Trumbäcken

Planer där samråd är avslutat

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Planer på väg mot antagande

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan

Karta över planer just nu

Tyck till

Alla är välkomna att lämna synpunkter på de olika planer som pågår. För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas.

Titta i planprocessen för att se vilka de olika skedena är.
Frågor kan ställas direkt till den som är kontaktperson i de olika ärendena. Synpunkter, som ska registreras och följa ärendet, ska skickas till: kontaktcenter@falun.se

Text

Sidan uppdaterad 2018-12-03