Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet/kommunbygderådet

Landsbygdsrådet möten 2021

 • 25 januari
 • 25 mars
 • 28 april - följs av kommunbygderådets politikerträff
 • 26 augusti
 • 21 oktober - följs av kommunbygderådets politikerträff 

Vad gör landsbygdsrådet?

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet handlar i stor utsträckning om att utveckla och stimulera det lokala engagemanget och den lokala demokratin. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Ansvarsfördelning, landsbygdsfrågor

Huvudansvar för landsbygdsfrågorna:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Landsbygdsfrågor på förvaltningsnivå:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Landsbygdsrådet har också representanter från alla partier i kommunfullmäktige.

Personer i landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet har representanter från alla partier i kommunfullmäktige.

Rådet består (förutom politikerna) av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen.

Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten.

Ordförade i landsbygdsrådet

Mats Dahlberg (M) ordförande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter i landsbygdsrådet

Agneta Ängsås (C)

Maus Pettersson (L)

Thomas Strömberg (KD)

Anders Runström (FAP)

Jonas Lennerthsson (S)

Maj Ardesjö (MP)

Rolf Gradén (V)

Veronica Zetterberg, kommunbygderådet

Britt Källberg, kommunbygderådet

Michael Koij, kommunbygderådet

Joakim Nordlund, kommunbygderådet

PG Holmqvist, LRF kommungrupp

Kommunbygderådet

Kommunbygderådet är intresseföreningarnas samlade råd:

 • Aspeboda – Aspeboda Intresseförening
 • Bjursås – Bjursås Sockenråd i samarbete med bl.a. Sågmyra Byaråd
 • Enviken – Envikens Intresseförening i samarbete med bl.a. Samverkan Tängerdalen
 • Grycksbo – Grycksbo Byaråd
 • Sundborn – Sundborns Sockenråd
 • Svärdsjö – Svärdsjö Intresseförening i samarbete med bl.a. Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Vintjärns Intresseförening, Svartnäs Intresseförening
 • Vika – Vika Intresseförening

Kommunbygderådets möten

Kommunbygderådet har representanter i landsbygdsrådet samt anordnar politikerträffar två gånger per år.

Ledamöter i kommunbygderådet 

Veronica Zetterberg, ordf. (Enviken) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lars Nordström (Aspeboda)

Bo Olsson (Bjursås)

Joakim Nordlund (Grycksbo)

Britt Källström (Sundborn)

Vera Hellström (Svärdsjö)

Michael Koij (Vika)

Marc Meijer (Hela Sverige ska Leva)


Sidan uppdaterad 2021-01-15