Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Huvudansvaret för landsbygdsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utvecklingsutskott och på förvaltningsnivå hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Landsbygdsrådet har representanter från alla i fullmäktige representerade partier.

 • Mats Dahlström (C) ordförande
 • Jonny Gahnshag (S)
 • Maj Ardesjö, (MP)
 • Carin Gustafsson (M)
 • Jon Bylund (L)
 • Gösta Wikman (FAP)
 • Ilona Nyland (KD)
 • Rolf Gradén (V)
 • Bo Lindén (SD)
 • Tomas Björklund, kommunbygderådet
 • Joakim Nordlund, kommunbygderådet
 • Britt Källström, kommunbygderådet
 • Michael Koij, kommunbygderådet
 • Jan Forssell, LRF

Rådet består förutom politikerna av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten. 

Möten 2017

 • 1 mars
 • 10 maj
 • 12 september
 • 29 november
Sidan uppdaterad 2017-09-04