Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Huvudansvaret för landsbygdsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utvecklingsutskott och på förvaltningsnivå hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Landsbygdsrådet har representanter från alla i fullmäktige representerade partier.

 • Mats Dahlberg (M) ordförande
 • Agneta Ängsås (C)
 • Kjell Hjort (FAP)
 • Jon Bylund (L)
 • Thomas Strömberg (KD)
 • Rolf Gardén (V)
 • Jonas Lennerthson (S)
 • Maj Ardesjö (MP)
 • Kjell Nylén (SD)
 • Tomas Björklund, kommunbygderådet
 • Joakim Nordlund, kommunbygderådet
 • Britt Källström, kommunbygderådet
 • Michael Koij, kommunbygderådet
 • Jan Forssell, LRF

Rådet består förutom politikerna av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten. 

Möten 2020

23 januari

24 mars

23 april

27 augusti

27 oktober


Sidan uppdaterad 2020-01-24