Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tjej som ler vid lada.

Landsbygdsrådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin. Landsbygdsrådets särskilda bevakningsområden är:

 • Näringslivsfrågor
 • Kollektivtrafik
 • Bredbandsutbyggnad
 • Kommersiell- och offentlig service
 • Kultur- och fritidsfrågor
 • Plan- o byggfrågor
 • Kommundelsutvecklingsmedel
 • EU-program för landsbygden
 • Landskapsvård
 • Integration

Huvudansvaret för landsbygdsfrågorna ligger hos kommunstyrelsens utvecklingsutskott och på förvaltningsnivå hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Landsbygdsrådet har representanter från alla i fullmäktige representerade partier.

 • Joakim Storck (C) ordförande
 • Jessica Wide (S)
 • Maj Ardesjö, (MP)
 • Carin Gustafsson (M)
 • Jon Bylund (L)
 • Gösta Wikman (FAP)
 • Ilona Nyland (KD)
 • Rolf Gradén (V)
 • Bo Lindén (SD)
 • Tomas Björklund, kommunbygderådet
 • Joakim Nordlund, kommunbygderådet
 • Britt Källström, kommunbygderådet
 • Michael Koij, kommunbygderådet
 • Jan Forssell, LRF

Rådet består förutom politikerna av två tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, en från kultur- och fritidsförvaltningen och en från omvårdnadsförvaltningen. Vid behov adjungeras även tjänstemän från Kopparstaden och Falu energi och vatten. 

Möten 2018

24 januari

26 april med kommunbygderådets politikerträff

20 juni

17 oktober

27 november med kommunbygderådets politikerträff

Sidan uppdaterad 2018-09-10