Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Landsbyggare Falun

Inom projektet Landsbyggare Falun vill vi visa på alla de möjligheter som finns i Falu kommuns landsbygder för entreprenörer, företagare och invånare. Landsbygderna ska ses som en självklar möjlighet vid företagsetablering eller bostadsort.

Visste du till exempel att en tredjedel av alla invånare i Falu kommun bor i en landsbygd? Visste du att cirka 99 procent av kommunens yta utgörs av landsbygd? Vet du vad som menas med landsbygd, vad som utmärker de platser vi kallar för landsbygd eller vad som definierar de invånare som bor här? Vi hoppas att det här projektet kommer ge dig ny kunskap om Faluns landsbygder och varför vi som bor eller verkar i någon av kommunens landsbygder valt att göra det. Du kommer se att landsbygderna är utmärkta ställen för fritid och rekreation, men att det även finns stark drivkraft, entreprenörsanda, engagemang och gemenskap här.

Vi vill visa på de möjligheter som finns på Falu kommuns landsbygder för entreprenörer och företagare men även för inflyttare och bofasta med en variation av boendeformer och möjligheter med att bo nära naturen, service och arbetstillfällen med mera. Landsbygden ska ses som en självklar möjlighet vid företagsetablering eller bostadsort. Vi vill visa vad som utmärker våra kommundelar men även vad som skiljer dem åt. Landsbygderna är inte homogena, alla kommundelar och platser har sina egna förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Leva och bo

Det finns många olika anledningar till att vi väljer att bo där vi bor. Vad som upplevs som en attraktiv plats varierar mellan person och person. Närhet till natur, sport, fritid och friluftsliv, möjligheten att förverkliga sina drömmar, känslan av frihet och gemenskap och att ingå i ett socialt sammanhang är några av de faktorer som gör det attraktivt att bo i någon av Faluns landsbygder. Att det finns ett starkt lokalt näringsliv, välfungerande offentlig och kommersiell service, goda kommunikationer och aktiv lokal utveckling bidrar också till att landsbygderna är attraktiva platser att bo i.

Landsbygdsbor i Falu kommun upplever en stor gemenskap och samhörighet. Det finns ett gemensamt engagemang och en gemensam agenda för att föra hela orten framåt och att utveckla den. Det leder till sammanhållning och motivation att engagera sig för sin ort.

Träffa några av våra entreprenörer

I projektet har vi haft den äran att lära känna några av de människor som vågat satsa på sina drömmar, de som ser möjligheter och låter drivkraften och passionen styra. De som älskar att leva i sin landsbygd och som inspirerar andra att förverkliga sina idéer och att skapa sitt eget liv på platsen där de vill leva. En landsbyggare bidrar till en levande landsbygd – det är de som bygger landet och gör Falun rikare!

Gå in på hemsidan Landsbyggare och bli inspirerad eller sprid vidare till personer och företagare i ditt nätverk som du tror är sugen på ett nytt kapitel i livet.

Inspireras av oss Landsbyggare

Är du nyfiken på projektet eller har en idé du vill utveckla på landsbygden? Kontakta projektledare Kia Björk på telefon 023-82371 eller maila till kia.bjork@falun.se.  

Projektet med det officiella namnet Platsmarknadsföring Falu kommun finansieras av Jordbruksverket genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom prioritering av Leaderområdet Dalälvarnas utvecklingsområde. Projektet drivs mellan hösten 2020 och våren 2024.

Sidan uppdaterad 2024-01-31