Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Landsbyggare Falun

Från 1 september driver kommunen tillsammans med Falu kommunbygderåd det EU-finansierade projektet Platsmarknadsföring Falu kommun. Det har fått stöd genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet kallas i folkmun för "Landsbyggare Falun".

Projektet löper under två år och syftar till att visa på möjligheterna med att bo och verka på landsbygden. Vi ska marknadsföra Falu kommuns kommundelar och stärka platsidentiteten i respektive kommundel. Projektet syftar även till att landsbygden internt och externt ses som en självklar möjlighet vid företagsetableringar eller val av bostadsort.

Vi genomför olika aktiviteter för att uppnå syftet. Bland annat visar vi upp inspirerande ambassadörer för entrerenörskapet som finns på kommunens landsbygd: Landsbyggare.

Vi har också genomfört en boendeenkät. Den riktade sig till dig som:

  • Äger en fastighet på landsbygden men inte bor där permanent.
  • Letar efter en bostad på landsbygden.
  • Har tankar om bostadsfrågan på landsbygden.

Är du nyfiken på projektet eller har en idé du vill utveckla på landsbygden? Kontakta projektledare Martina Nilsson på telefon 023-824 24 eller maila till martina.nilsson@falun.se 

Sidan uppdaterad 2021-06-07