Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bygdelots Falu kommun

Sedan hösten 2022 driver Falu kommun projektet Bygdelots som syftar till att stärka och utveckla grundläggande kommersiell service i våra landsbygder. Projektet pågår fram till sommaren 2024. 

Grundläggande kommersiell service innefattar dagligvarubutiker, drivmedelstationer och ombudstjänster som post/paket, apotek och betaltjänster. Det övergripande målet med projektet Bygdelots är att kommunen ska bli bättre på att möta, stötta och samverka med lokala aktörer inom serviceutveckling genom ny kunskap och nya arbetssätt.

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag. På landsbygden är det ibland svårare för företagare att driva serviceställen. Det beror oftast på lägre lönsamhet på grund av mindre kundunderlag, men kan också ha andra orsaker. Samtidigt är tillgång till service är en förutsättning för ett starkt samhälle. Därför är det viktigt att hitta nya sätt att främja service på landsbygden ihop med lokalsamhället.

Syftet är att testa ett nytt arbetssätt

I projektet kommer vi utveckla och ta fram arbetssätt och metoder som säkerställer att vi arbetar långsiktigt och strukturerat för att utveckla och behålla den service som finns idag. I projektet samverkar Falu kommun med de lokala intresseföreningarna i Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Projektet består av tre delar:

  • Etablera samarbeten med lokalsamhället på de utvalda orterna och inventera det lokala behovet av lokal service
  • Utveckla interna arbetssätt och rutiner för intern förankring inom kommunorganisationen, så att arbetet blir långsiktigt
  • Utveckla, genomför och utvärdera tre plus tre piloter av Bygdelotsen.

Bygdelotsen ska fungera som ett nytt kommunalt forum att mötas och lösa problem i. Om lotsen fungerar ska den bli permanent och utökas till alla kommundelar och kunna behandla fler sakområden än grundläggande kommersiell service. Den blir då ett verktyg för att genomföra Falu kommuns Serviceplan och Landsbygdsprogram.

Nyhetsbrev

Här lägger vi upp nyhetsbrev löpande så att du kan ta del av det som sker i projektet.

Vill du veta mer?

Har du frågor om projektet eller idéer, förslag och tankar om hur vi tillsammans kan arbeta för att utveckla grundläggande kommersiell service i våra landsbygder? Kontakta projektledare Kia Björk på kia.bjork@falun.se eller 023-82731.

Bygdelots Falu kommun finansieras av Tillväxtverket genom landsbygdsprogrammet 2014-2022 samt delvis från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet drivs under rubriken "Samverka lokalt för bättre service" inom vilket femton kommuner i Sverige driver olika projekt för att hitta nya sätt att säkra grundläggande kommersiell service. Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Tillväxtverkets sida om service i landsbygder.

EU-logga
Sidan uppdaterad 2024-01-19