Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bygdelots Falu kommun

Under rubriken "Samverka lokalt för bättre service" driver femton kommuner i Sverige projekt för att hitta nya sätt att säkra grundläggande kommersiell service. Falu kommun är en av dem.

Projektet finansieras genom Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det påbörjades 1 september 2022 och beräknas pågå under två år. Samarbetspartners är Vikabygdens intresseförening, Svärdsjö intresseförening och Sundborns sockenråd.

Till grundläggande kommersiell service räknas dagligvarubutiker, drivmedelsstationer och ombudstjänster som post/paket, apotek och betaltjänster.

Syftet är att testa ett nytt arbetssätt

Syftet är att hitta ett verktyg som kan bidra till att stärka och utveckla grundläggande kommersiell service på landsbygden. Det ska bygga på principen om partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. 

Målet med projektet är att ihop med samarbetsparterna bygga upp och testa en ny metod som vi kallar för Bygdelots. Den ska testas på tre utvalda pilotorter. Metoden ska fungera som ett nytt kommunalt forum att mötas och lösa problem i. Om den fungerar ska lotsen bli permanent. Men om den inte fungerar ska lotsen inte användas.

Varför behövs Bygdelotsen?

På landsbygden är det ibland svårare för företagare att driva serviceställen. Det beror oftast på lägre lönsamhet på grund av mindre kundunderlag, men kan också ha andra orsaker. Samtidigt är tillgång till service är en förutsättning för ett starkt samhälle. Därför är det viktigt att hitta nya sätt att främja service på landsbygden ihop med lokalsamhället. Om Bygdelotsen fungerr blir den ett verktyg för att genomföra Falu kommuns Serviceplan och Landsbygdsprogram.

Frågor? Kontakta landsbygdsutvecklare Hanna Wickström på hanna.wickstrom@falun.se eller 023-839 87.

Sidan uppdaterad 2022-09-09