Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemsändning av mat

Har du svårigheter att göra dina inköp på egen hand? Då kan hemsändning vara något för dig!

Syftet med stödet är att sörja för landsbygdshushållens dagligvaruförsörjning och värna om lanthandlarna. Butiken ska ansöka om och beviljas varuhemsändningsbidrag innan leveranser kan ske. Anmälan om varuhemsändning görs av kunden till butiken.

Varuhemsändningsbidrag, blankett för ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om varuhemsändningsbidrag skickas till Falu Kommuns näringslivskontor.

Villkor för att få hemsändning

För att ett hushåll ska få varuhemsändning med kommunalt bidrag måste man ha dokumenterad svårighet att göra sina inköp på egen hand. Sådana svårigheter kan t. ex. vara att man inte har egen bil, att kollektivtrafik saknas eller att man är handikappad.

För varuhemsändning till hushåll som uppfyller villkoren utgår bidrag från kommunen med 200 kr per hemsändning. Varuhemsändning med bidrag kan ske högst en gång per vecka.

Vad kan sändas?

Varuhemsändning omfattar livsmedel och andra dagligvaror. Andra varor i handlarens sortiment kan också ingå om det inte förorsakar extra kostnader. Handlaren avgör vilka dagar som hemsändning sker.

Varje hemsändning av varor ska noteras i en kvittenslista. På kvittenslistan skall kundens namnteckning finnas samt datum markerat för varje varuhemsändning.

Utlämning av bidrag

Utlämning av bidraget sker två gånger om året genom att butiken skickar in kvittenslistan till nedanstående adress. Begäran om utlämning skickas in senast den 15 juli för första halvårets leveranser och senast den 31 december för andra halvårets leveranser.

Skicka in begäran till

Falu Kommun
Fakturaenheten
Box 812
791 29 Falun
Uppge referensnummer: 40hwi10

Sidan uppdaterad 2023-03-06