Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bevara och utveckla natur

Vissa delar av naturen är mer värdefulla än andra. De finns redovisade i en rad inventeringar som genom åren har gjorts både på statlig och kommunal nivå. Kunskapen från inventeringarna finns samlad i kommunens Natur­miljödatabank. Särskilt viktiga delar av naturen kan få ett stärkt lagligt skydd för att de ska kunna bevaras även i framtiden. De vanligaste skyddsformerna är natur­reservat, biotopskydd, naturvårdsavtal och naturminne.

Naturreservat

I Falun finns det just nu 34 naturreservat med olika syften. Bjursås prästskog, Isalanäset, Rottnebyskogen, Runns norra öar, Sanders gammelskog, Stabergs ö, sydöstra Stora Björnön, Lilla Björnön och Björnungarna samt Våckelberget skogar är kommunala natur­reservat. Övriga är statliga och förvaltas av staten via Länsstyrelsen.

Mer information om naturskydd hittar du på Länsstyrelsen Dalarnas webb:
Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biotopskydd

Det finns också ett antal mindre skogsområden som är skyddade genom att Skogsstyrelsen beslutat om biotopskydd för att bevara de höga naturvärdena i de här skogsmiljöer. Under senare år har det också tecknats så kallade naturvårds­avtal för ett antal skogsmiljöer.

Att bevara skogsområden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skogens pärlor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även i odlingslandskapet finns det en rad miljöer som skyddats med biotopskydd, men i odlingslandskapet är detta generellt utformat och gäller bl.a. för åker­holmar, odlingsrösen, alléer, småvatten och våtmarker.

Sidan uppdaterad 2022-04-26