Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två vita kor som tittar mot kameran

Ängs- och betesmarker

Inom kommunen finns områden med höga naturvärden och rik flora som betas eller slåttras för att gynna arter, både blommor och insekter, som behöver hävdad mark. Hävdgynnade arter är arter som behöver öppna och magra markförhållanden. Det skapas när gräs och buskar försvinner då marken betas av djur eller tas bort efter slåtter.

Områden som betas eller slås

För närvarande ansvarar kommunen för att följande områden betas och slås årligen:

 • Bjursås prästskog: Ängsmark vid rastplats slås årligen. Intilliggande mark betas.
 • Dikarbackens kulturreservat: Ängs- och hagmarker slås och betas
 • Karl Jönsholmen: Strandängar i Sundborn, ett restaureringsprojekt
 • Kullen med tallen: En anlagd torräng vid rastplats på Myran. Ängen slås.
 • Lugnet: Äldre äng slås.
 • Lugnetterrängen: Äldre hagmarker betas av får.
 • Mångfaldskullen Myran: En anlagd torräng betas.
 • Olars näs, Svärdsjö: Äldre ängs- och hagmarker betas.
 • Rottnebyskogen: Ängen slåttras.

Kommande områden

Följande områden är på gång att betas eller slås:

 • Herrhagen: Slåtter med häst.
 • Isala näset, Svärdsjö: Betesprojekt pågår
Sidan uppdaterad 2024-06-19