Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Häst som drar slåttervagn

Sommaren 2023 testades slåtter med häst och nordsvenskarna Sture och Vippen tjänstgjorde för Falu kommun.

I parker och grönområden

Olika insatser för att gynna insekter

Vi har många parker och grönområden i kommunen och de har en stor variation i hur de ser ut, både vad det gäller storlek och innehåll. De kan utgöras av allt från en liten gräsyta med några träd eller buskar till en stor park med många olika typer av planteringar, sittplatser, fontäner och aktivitetsytor. Därför anpassar vi våra insatser för pollinerande insekter utifrån de förutsättningar och behov som finns på varje plats.

För att gynna pollinerande insekter jobbar vi med att till exempel:

  • Välja växter som är bra för pollinerande insekter i våra planteringar.
  • Skapa blommande öar i en del av våra gräsmattor med lökväxter och blomväxter som vi väntar med att klippa tills dess att de har börjat vissna.
  • Spara äldre blommande och bärande träd och buskar som exempelvis sälg och rönn.
  • Spara död ved där det går utan att det upplevs som skräpigt eller är en fara för besökare.

Slåtter i stadsmiljö

För närvarande pågår en inventering av gräsmiljöer i vår stadsmiljö för att se om om det finns gräsytor som är lämpliga att övergå till ängsyta från konventionellt skött gräsmatta.

En ängsyta som slås en gång per säsong där gräset tas upp och forslas bort skapar förutsättningar för ängsblommor att utvecklas och ge nya livsmiljöer åt bin och andra insekter.

Kryddträdgården i Läroverksparken

I kryddträdgården i Läroverksparken finns upphöjda bäddar för kryddväxter av olika slag. Många av de växter som finns här uppskattas av både bin, fjärilar och många andra insekter.

Här finns växter med aromatiskt bladverk och rik blomning, så som exempelvis timjan, salvia, olika myntor, temynta, kamomill och fänkål.

I anslutning till planteringarna finns insektshotell.

Lökplanteringar i gräsytor

I ett område vid Östanforsån nära den nya bryggan i Herrhagen har kommunen på försök anlagt en kombinerad lökplantering och ängsyta under 2023.

I slänten finns lökväxter så som narcisser, krokus och kungsängslilja. Ytan har såtts med ängsfröblandning och kommer att slås en gång per år när både lökväxter och ängsväxter har hunnit blomma klart.

Vi har även planterat lökväxter till förvildning i gräsytor i andra parker, till exempel i Läroverksparken och Selmaparken.

Utplanteringsväxter

Varje år planterar vi växter i rabatter och blomkärl som framför allt finns i de centrala delarna av Falun. De är främst till för att vara en prydnad men bidrar även med pollen och nektar redan tidigt på säsongen.

De första vårblommorna som kommer ut är påskliljor. De följs av vårblommor som exempelvis penséer och gyllenlack.

När frostrisken är över planteras sommarblommor som sedan står för blomning under hela sommaren fram till frosten kommer. Under 2024 är temat på sommarblommorna "pollinatörsvänliga".

Sidan uppdaterad 2024-06-20