Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild som visar orkidé

Fridlysta djur och växter

I Sverige kan växt- och djurarter som riskerar att försvinna eller hotas på annat sätt fridlysas. Fridlysning innebär att man inte får plocka, samla in eller skada växten eller djuret och heller inte skada deras livsmiljö. Bestämmelserna om fridlysning varierar i olika län. I vissa delar gäller fridlysningen plockning för försäljning, medan det i andra delar av landet är helt förbjudet att plocka växten.

I Dalarna är bland annat blåsippa och gullviva fridlysta. Du får plocka en bukett av blommorna men inte gräva upp dem. Du får heller inte plocka blommorna till försäljning.

Samtliga arter orkidéer får du varken plocka eller gräva upp över huvud taget. Förbudet gäller även ett 15-tal andra kärlväxter, samt några mossor, lavar och svampar. Alla grod- och kräldjur samt vilda fågelarter i Sverige är också fridlysta.

Läs mer om fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Blåsippa

Blåsippa

Orkidé

Orkidé

Gullviva

Gullviva

Hotade arter

Det finns även arter som är hotade, dvs riskerar att försvinna från vår miljö av olika anledningar. De arterna finns med i den så kallade rödlistan som hanteras av Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet. Att en art finns med i rödlistan innebär inte att den har något formellt skydd men att deras livsmiljöer bör skyddas eller återställas om de skadas.

Läs mer om hotade arter på Artdatabankens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du också ta fram listor över hotade arter.

Sidan uppdaterad 2020-01-28